Liigu sisu juurde

Kasutusjuhend Ravimit saab kasutada lastel ja täiskasvanutel kahel viisil - ninasse ja suhu pihustades. Ravimi üledoos on võimalik, sest allaneelamisel tungib see seedetrakti. Peenise suurendamine raskustega on veel üks meetod, mis võimaldab teil mehelikkust pikemaks muuta. Keskmiselt hakkab peenise limaskestale rakendatav abinõu töötama 15—20 minuti pärast, nii nagu enamiku analoogide puhul kestab üks tund.

Pihuste ulevaated liikme suurendamiseks

Mikk Salu Järg­mi­se aas­ta rii­giee­lar­ve tun­dub ole­vat kok­ku le­pi­tud, aga mis saab eda­si? Kõige suu­re­ma löö­gi all on kütu­seakt­sii­si ja tee­de­re­mon­di va­hel keh­tiv seos. Rii­gi­ko­gu ra­han­dus­ko­mis­jo­ni liik­med Jürgen Li­gi ja Ei­ki Nes­tor ning kes­ke­ra­kond­la­ne Ain Sep­pik väl­jen­da­sid kõik ju­tua­ja­mi­ses mõtet, et kütu­seakt­sii­si ja tee­de jäi­ka si­du­mist võiks kor­ri­gee­ri­da.

Pihuste ulevaated liikme suurendamiseks

Po­le min­gi sa­la­dus, et just Ju­han Parts on jää­nud ee­lar­ve­vaid­lu­ses kõige tu­ge­va­ma sur­ve al­la. Ju­han Parts ütleb vas­tu, et kõike võib ju aru­ta­da. Kui aga ei pa­ku­ta väl­ja toi­mi­vat al­ter­na­tii­vi, on meie teed vars­ti na­gu Nov­go­ro­di ob­las­tis.

Pihuste ulevaated liikme suurendamiseks

Parts ja Li­gi pil­lu­vad tei­ne­tei­se koh­ta kur­je sõnu. Li­gi pool rii­giee­lar­vest lä­heb ühte koh­ta — sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mis­se. Neid as­ju ei ta­ha kee­gi näp­pi­da, kuid ise­gi hai­ge­kas­sast ja pen­sio­ni­dest üle jääv osa on um­bes 10 mil­jar­dit kroo­ni.

Pihuste ulevaated liikme suurendamiseks

Jä­tan siia mõtte­pau­si Kui sot­siaa­ku­lu­des võima­lu­si ei lei­ta, siis mu­jal jää­dak­se­gi sa­dat mil­jo­nit ühest pihust tei­se vee­re­ta­ma.