Liigu sisu juurde

Ausust tuleb aga praktiseerida austusega. Kas kohtutäitur omab õigust eraisiku juhatuse liikme võla pärast kanda keelumärge firma peale

Senati liige, eelarve- rahandus- pangandus- ja kapitaliturgude komisjoni esimees; Süüria Araabia Vabariigi Utle mulle Rumeenia parlamendi liikmete sõprusrühma liige; Kreeka Vabariigi ja Rumeenia parlamendi liikmete sõprusrühma liige; Iisraeli Riigi Utle mulle Rumeenia parlamendi liikmete sõprusrühma liige.

Seadusandlike algatuste arv: 4, sh 1 väljakuulutatud seadus Tegevus täiskogus: kõnede arv: 94 istungil 8 lepituskomisjoni liige Senati liige, eelarve- rahandus- pangandus- ja kapitaliturgude komisjoni liige; riigikontrolli Utle mulle kontrollimiseks saadikutekoja ja senati moodustatud ühiskomisjoni liige; Prantsusmaa Vabariigi ja Rumeenia parlamendi liikmete sõprusrühma liige; Austria Vabariigi ja Rumeenia parlamendi liikmete sõprusrühma liige.

Tegevus ja ametikohad muudes riiklikes organisatsioonides — —, Rumeenia laevaomanike ja jõe-ettevõtjate liidu AAOPFR president Ordenid ja teenetemärgid 2.

Palun loetlege oma ametialased kogemused riigi rahanduse valdkonnas eelarve planeerimise, eelarve täitmise või haldamise, eelarve kontrolli või auditeerimise alal. Olen saanud oma ametialased kogemused riigi rahanduse valdkonnas, sealhulgas eelarve planeerimise, eelarve täitmise ja haldamise, eelarve kontrolli ja auditeerimise alal üle Suurendada liikme 2014. aasta kestnud teenistuse vältel Rumeenia parlamendis, Parlamendis töötasin järjest mõlema koja kahes erikomisjonis, 12 aastat senati eelarve- rahandus- pangandus- ja kapitaliturgude komisjonis ning kümme aastat saadikutekoja Utle mulle, rahandus- ja panganduskomisjonis.

Selle aja jooksul töötasin ma kümme aastat komisjoni esimehena ja kuus aastat aseesimehena. Komisjoni esimehena vastutasin ma riigieelarvete ja sotsiaalkindlustuse eelarvete, samuti kahe koja ning parlamendi ees vastutavate või temaga koostööd tegevate institutsioonide ja riigiasutuste, sealhulgas Rumeenia riigikontrolli eelarvete vastuvõtmise parlamendimenetluste juhtimise eest.

Igal eelarveaastal vastutasin ma eelarvevahendite käsutajate fondivalitsemise tegevuse parlamentaarse järelevalve koordineerimise eest, mis hõlmas konkreetseid menetlusi, nagu kuulamised, analüüsid või uuringud. Iga aasta lõpus oli minu ülesanne hinnata ja kuidas suurendada liiget eelarve täitmise eriaruandeid ja esitada need parlamendi mõlemale kuidas suurendada liiget.

21 viisi, kuidas suurendada emotsionaalset intelligentsust

Eelarve täitmist hinnati ja ekspertide aruanded võeti vastu pideva institutsioonilise dialoogi käigus Rumeenia riigikontrolli esindajatega, tuginedes auditirühmade aruannetele, järeldustele ja arvamustele. Minu koostöö selle institutsiooniga andis mulle arusaamise usaldusväärse auditeerimise põhimõtetest ja mehhanismidest ning ennekõike selle tähtsusest avaliku sektori vahendite nõuetekohase haldamise tagamisel.

Minu nimetamine rahandusministriks oli minu jaoks mitte ainult tõeline karjäärivõimalus, Utle mulle ka võimalus näidata oma suutlikkust riigi rahanduse juhtimisel. Kuigi olin varem osalenud peamiselt õigusloome- ja järelevalvetegevuses, andis minu uus ametikoht mulle võimaluse oma oskused ellu rakendada ja tutvuda põhjalikumalt riigi rahandusega täidesaatvast vaatepunktist.

Nii sain ma suure kogemuse maksu- ja eelarvestrateegia väljatöötamise, eelarve planeerimise, riigitulude haldamise, riigikassa ja valitsemissektori võla valdkonnas, tollipoliitika ja õigusaktide kujundamises, riigiasutuste siseauditite korraldamises ja läbiviimises, suhete kooskõlastamises rahvusvaheliste finantsasutustega, riigihangete edendamises ja rakendamises, riigiabi kavade haldamises, riigivarade tsentraliseeritud haldamises ning avaliku sektori investeeringute paremas haldamises, kui nimetada vaid osa minu tegevusvaldkondadest.

Kogemus rahandusministeeriumis, ka töö Utle mulle, aitas mul valmistuda asepeaministri kohustuste täitmiseks. Minu uued kohustused seisnevad põhimõtteliselt majanduspoliitika ja -strateegiate kooskõlastamises ning institutsioonidevahelise koostöö ühtlustamises ja optimeerimises, keskendudes samas sujuvale juhtimisele, halduskulude vähendamisele, topelttöö tegemise lõpetamisele, süsteemide ümberkorraldamisele ning avalike teenuste arvutipõhiseks muutmise ja digiteerimise kiirendamisele.

Liige suurendada hinda Kuidas suurendasin liikme 5 cm 14 paeva jooksul

Ilmselgelt on seda võimalik saavutada ainult eelarvevahendite käsutajate eelarvehaldustegevuse pideva jälgimise kaudu. Millised kuidas suurendada liiget olnud kõige tähtsamad saavutused Teie ametialase karjääri jooksul?

Minu karjääri saab jagada kaheks järjestikuseks etapiks, mis mõlemad on aidanud mul mõista mikromajandusliku ja makromajandusliku arengu taga töötavaid mehhanisme. Pärast ülikooli lõpetamist alustasin karjääri ärivaldkonnas, kus ma omandasin järjest kuidas suurendada liiget vajalikud oskused, alustades praktikandist, ja töötasin ennast üles kuni peadirektori, juhi, tegevjuhi ja juhatuse XXL suurendab peenise ametikohani.

Kuidas pere ja sõbrad reageerisid, kui ütlesite, et kolite Brasiiliast ära? Ma olen välismaalane ja ma ei ütle, et ma olen kuidagi eriline, aga mul ei võimalda bussireise suurendada, teatas Lux Expressi juhatuse liige Rait Remmel. Kuidas ravida "Shine - ja ei küüned! Siin on minu loosung ja päike " c Pole tähtis, mida nad seljas ütlevad, on oluline, et mõtleme endale!

Kõik see toimus Rumeenia turumajandusele Utle mulle raskel ajal, mis nõudis põhjalikku ümberkorraldamist, nüüdisaegsete juhtimismeetodite kasutuselevõttu, kohanemist uute reguleerimata turgudega ning sisemiste, piirkondlike ja rahvusvaheliste kaubavoogude ümberkujundamist. Leian, et minu esimene karjäärialane saavutus oli eespool mainitud jäiga, halvasti toimiva riigiettevõtte ümberkorraldamine ja erastamine, kus ma töötasin, muutes selle eraõiguslikuks börsil noteeritud äriühinguks, mis saavutab suurepäraseid majandustulemusi ja pakub praegu Rumeenias endiselt tuhandeid töökohti.

Sellel perioodil saadud kogemus kujunes mu doktoritöö aluseks, mis oli tegelikult minu karjääri selle etapi kõrghetk.

Category: Health & Beauty

Teine etapp algas 22 aastat tagasi, kui otsustasin avalikku teenistusse astuda ja minust sai Rumeenia Senati liige. Siis otsustasin omandada uusi oskusi, mis olid minu jaoks vajalikud Utle mulle küsimuste lahendamiseks, ning olles naasnud Rumeenia Senatisse teiseks ametiajaks, nimetasid mu kaassenaatorid mind ühehäälselt eelarve- rahandus- pangandus- ja kapitaliturgude komisjoni esimeheks. Minu arvates on see olnud minu parlamendikarjääri suur saavutus.

Pühendusin täielikult just sellele tegevusvaldkonnale ja minu ametialased oskused pälvisid kõigi fraktsioonide ja Rumeenia parlamendi asjaomaste organite tunnustuse ja leidsid heakskiitu üldsuse silmis.

Mida võin teha, et suurendada usku Jeesusesse Kristusesse?

Peamiselt sel põhjusel valiti mind kõikide fraktsioonide toetusel kogu Utle mulle parlamendikarjääri jooksul juhtivate erikomisjonide juhiks. Ka rahandusministriks nimetamine oli minu karjääris oluline verstapost. Samal ajal pakkus mulle suurt rahulolutunnet esmaklassiline eksperdirühm, mille koordineerimise eest ma vastutasin, tagades positiivse ja viljaka töökeskkonna, usaldusväärsuse põhimõtete järgimise, vastastikuse austuse ning igaühe oskuste ja võimete tunnustamise, millega kaasnes meie eelkäijate töö tunnustamine ning teadlikkus vajadusest järjekindluse ja järjepidevuse järele eelarve- ja eelarvepoliitika ja strateegiate juhtimisel.

Hea ja sisukas koostöö teiste selle valdkonna asutustega Rumeenia riigipank, finantsinspektsioon, konkurentsinõukogu, riigikontroll jne andis samuti olulisi tulemusi ja kajastab minu ametialaseid oskusi. Minu asepeaministriks nimetamine on olnud minu karjääri tipphetk ja ma kavatsen seda suurt Utle mulle vääriliselt õigustada ning täita oma kohustusi õigluse ja professionaalsuse põhimõtete kohaselt kuni oma Milliseid viise saab suurendada liiget lõpuni.

Milliseid ametialaseid kogemusi on Teil oma päritoluriigist väljaspool asuvate rahvusvaheliste multikultuursete ja mitmekeelsete organisatsioonide või institutsioonidega? Kuigi mul ei ole olnud palgalist ametikohta üheski rahvusvahelises institutsioonis või organisatsioonis, olen saanud oma poliitilise karjääri jooksul rahvusvahelise, mitmekultuurilise ja mitmekeelse kogemuse järgmiste parlamentidevaheliste sõprusrühmade liikmena: sõprusrühm Jaapaniga rühma juhtVene Föderatsiooniga rühma juht Utle mulle, Brasiilia Liitvabariigiga rühma sekretärŠveitsi Konföderatsiooniga, Iisraeli Riigiga, Kreeka Vabariigiga, Islandiga, Armeenia Vabariigiga, Süüria Araabia Vabariigiga, Austria Vabariigiga ja Utle mulle Vabariigiga.

See andis mulle võimaluse suhelda nende riikide parlamendiliikmetega. Parlamendiliikmete sõprusrühmad aitasid edendada kahepoolset koostööd kõigis ühist huvi pakkuvates valdkondades, nende tegevusvaldkonnad olid kuidas suurendada liiget erinevad, kuidas suurendada liiget poliitiline ja parlamentaarne dialoog, Utle mulle kahepoolsed majandus- kultuuri- ja teadussuhted. Rahandusministrina esindasin ma Rumeeniat Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga juhatajate nõukogus, Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas ning Euroopa Investeerimispangas.

See õpetas mulle, kuidas töötada tõhusamalt rahvusvahelises, mitmekultuurilises ja mitmekeelses keskkonnas. Samuti paluti mind koordineerida selles rollis Rumeenia ametiasutuste ning Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga delegaatide dialoogi. Kas olete eelnevate juhtimisülesannete täitmisel läbinud heakskiidumenetluse, juhul kui sellist menetlust kohaldati? Sellist menetlust ei ole minu suhtes kohaldatud.

Millistele Utle mulle eelnevatest ametikohtadest on Teid nimetatud poliitilise otsusega?

Kuidas võib meeleparandus mulle rõõmu tuua?

Nagu ma teise küsimuse vastuses märkisin, võib minu karjääri jagada kaheks eraldi etapiks. Oma karjääri esimeses etapis töötasin ennast ettevõtluses üles noortöötajast juhatuse esimeheks, ilma Utle mulle sellel oleks olnud tegemist poliitilise mõjuga. On ütlematagi selge, et börsil noteeritud eraettevõtte edutamiskriteeriumid on täielikult tulemuslikkusega seotud.

Minu karjääri teine etapp on olnud parlamendis, mis on oma olemuselt seotud demokraatlikest põhimõtetest juhinduvate poliitiliste osalejatega.

Liikmete seadmed Keskmine liikme suurus labimooduga

Mul oli poliitiline toetus parlamenti minekul ning minu rahandusministriks ja asepeaministeriks nimetamisel. Sooviksin siiski öelda paar sõna enda nimetamise kohta parlamendi erikomisjonide esimeheks. Arvestades, et kandidaadid valitakse alati eelkõige ametialaste kriteeriumide ja erialaste oskuste alusel, oli mul võimalik kindlustada iga kord kõikide fraktsioonide toetus, olenemata sellest, kuidas suurendada liiget nad olid valitsuses või opositsioonis.

Millised on kolm kõige olulisemat otsust, mille tegemisel olete oma ametialase karjääri jooksul osalenud? Oma karjääri jooksul oli mul võimalik aktiivselt osaleda paljude oluliste otsuste vastuvõtmisel, millega määrati kindlaks Rumeenia üleminek toimivale turumajandusele, millele järgnes ühinemine NATO ja Euroopa Liiduga.

Tahaksin mainida vaid kolme olulist otsust, mis aitasid kaasa Rumeenia riigikontrolli nüüdisajastamisele ning selle põhiseadusliku ja õigusliku profiili Euroopa ja rahvusvaheliste mudelite ja heade tavadega kooskõlla viimisele.

Kasutusele võeti täiskogu tagasivalimise uus mehhanism, mis välistab igasuguse ülemäärase või juhusliku poliitilise sekkumise võimaluse. Selle pädevus määratleti uuesti, luues põhiseadusliku aluse spetsialiseeritud kohtute loomiseks.

Ütle mulle, kuidas suurendada liige

Finantsprokuratuur lammutati ja selle prokurörid määrati ümber ministeeriumisse. Senati eelarve- rahandus- pangandus- ja kapitaliturgude komisjoni esimehena osalesin aktiivselt põhiseaduse vastava osa muudatuste hindamisel, põhjendamisel, sõnastamisel ja lõplikul koostamisel.

  • Mis on kaameli liige
  • Ütle mulle, kuidas suurendada liige
  • RAPORT ettepaneku kohta nimetada Viorel Ştefan kontrollikoja liikmeks
  • Kuidas maarata oma peenise suurus
  • On seksi liikme vaartus
  • Suurenenud naftaliige
  • Kuidas suurendada peenise operatsioonita

Koos riigikontrolli töötajatega õnnestus mul koostada aruanne ja esitada see senati täiskogule. Uute sätetega anti otsustav panus riigikontrolli kodukorra kooskõlla viimiseks ELi sätetega, võttes lähtekohaks Kehtestati riigikontrolli audiitorite ja välisaudiitorite sõltumatuse uued eeskirjad. Tugevdati institutsiooni rahalist sõltumatust. Määrati kindlaks riigikontrolli aruandlusõigused ja -kohustused ning vabadus otsustada sisu, avaldamise ja levitamise üle.

Liikme suurus 14 aastat Foto Seadme suurendamiseks munn

Tagati piiramatu juurdepääs teabele. Pärast nende eeskirjade vastuvõtmist sai Rumeenia riigikontroll avaliku teenistuse reformimise protsessis olulise rolli, sest suurendati tema vastutust avaliku sektori vahendite, sealhulgas Euroopa või teiste rahvusvaheliste finantsasutuste rahastamisvahendite kasutamise ja haldamise eest.

Mis on keskmise liikme suurus ponevil olekus Pohjustuse suuruse vahendamine

Sõltumatus 7. Kuidas kavatsete seda tingimust oma tulevaste kohustuste täitmisel järgida? Sõltumatus on avaliku välisauditi peamine tõekspidamine ja kõrgeimatele auditeerimisasutuste kõige olulisem põhimõte, nagu on märgitud Lima deklaratsioonis kui ülemaailmses avaliku auditi viitedokumendis, millega tegelikult tagatakse nende institutsioonide sõltumatus.

Mehhiko deklaratsioonis kehtestati kindlalt sõltumatuse oluline põhimõte ning seda Utle mulle täiendavalt hiljutistes ÜRO resolutsioonides.

Lima deklaratsioonis, mis võeti vastu juba Olen tuttav ka Euroopa Liidu lepingu sätetega, millega nõutakse selgelt, et Euroopa Kontrollikoja liikmed peavad olema oma ülesannete täitmisel Euroopa Liidu üldistes huvides täiesti sõltumatud, täpsustades, et nad ei tohi küsida ega vastu võtta juhiseid üheltki valitsusasutuselt või muult üksuselt.

Kui mind nimetataks Euroopa Kontrollikoja liikmeks, mis on ülimalt oluline ametikoht, Utle mulle ma täielikult vajadusega järgida rangelt sõltumatuse põhimõtet ja oleksin seega oma kohustuste täitmisel täiesti sõltumatu, tagades, et miski ei saaks mõjutada minu sõltumatust, Utle mulle, erapooletust, objektiivsust ja professionaalsust. Samuti austan ja järgin Euroopa Kontrollikoja väärtusi ja kodukorda, kõrgeimate kuidas Utle mulle liiget rahvusvahelistes standardites sätestatud tegevusjuhendit, Euroopa kontrollikodade eetikastandardeid, Euroopa Kontrollikoja tegevusjuhendit ja kõiki muid asjaomaseid sätteid.

Olen kindlal veendumusel, et Euroopa Kontrollikoja liige peab jääma täiesti sõltumatuks ELi liikmesriikide või nende institutsioonide, erakondade, huvigruppide või eraettevõtjate ja muude avalik-õiguslike kuidas suurendada liiget eraõiguslike üksuste mis tahes huvidest, survest jne.

Tahaksin siinkohal lisada, et kogu oma karjääri jooksul, kui ma täitsin Rumeenia parlamendis ja valitsuses mitut olulist ametikohta, tegutsedes eelarve, rahanduse ja panganduse valdkonna juhina, rahandusministrina ja asepeaministrina, pidasin alati väga tähtsaks sõltumatuse põhimõtet ja järgisin seda hoolikalt oma ülesannete täitmisel.

Kas Teil või Teie lähisugulastel vanematel, vendadel või õdedel, seaduslikul elukaaslasel või lastel on äri- või finantshuvisid või muid kohustusi, mis võivad sattuda vastuollu Teie tulevase tööga?

Ei mina ise ega minu lähisugulased vanemad, vennad või õed, seaduslik elukaaslane või lapsed ei tegele äritegevusega, ei ole seotud mis tahes kohustustega ega oma ettevõtteid, mis võivad olla vastuolus minu tulevaste ülesannetega.

Minu osalused äriühingutes on vähemusportfellid, mis ei anna mulle sõna- ega osalemisõigust kõnealuste ettevõtete juhtimises või kuidas suurendada liiget äritegevuses või tehingutes. Vastavalt asjakohastele Rumeenia õigusaktidele olen alates Kas olete valmis avaldama kontrollikoja presidendile kõik oma majanduslikud huvid ja muud kohustused ning need avalikustama?

Teavitan Utle mulle presidenti kõigist oma kuidas suurendada liiget huvidest ja muudest kohustustest ning avalikustan need. Kas olete praegu seotud mõne kohtumenetlusega? Kui jah, andke palun selle kohta lähemat teavet. Ma ei ole seotud ühegi kohtumenetlusega. Kas täidate aktiivset või täidesaatvat rolli poliitikas ning kui see nii on, siis millisel tasandil? Kas olete viimase 18 kuu jooksul tegutsenud poliitilisel ametikohal?

Olen sotsiaaldemokraatliku partei liige ja Galați sotsiaaldemokraatliku partei Galați PSD aseesimees. Kas astute kontrollikoja liikmeks nimetamise korral tagasi kõikidelt valitavatelt ametikohtadelt ja loobute igasugusest aktiivsest tegevusest vastutaval ametikohal poliitilises erakonnas?

Kui mind nimetatakse Euroopa Kontrollikoja liikmeks, astun ma tagasi Rumeenia parlamendist ning kõigilt oma ametikohtadelt ja parteiülesannetest.

Usun, et olenemata tõsise rikkumise, pettuse või korruptsioonijuhtumiga seotud liikmesriigist või isikutest peavad kõik Euroopa Kontrollikoja liikmed olema mitte ainult sõltumatud, Utle mulle ka erapooletud ning käsitlema selliseid juhtumeid võrdse rangusega ning võtma asjakohaseid meetmeid.

Euroopa Kontrollikoja liikmena käsitlen ma kõiki selliseid juhtumeid täiesti erapooletult ja objektiivselt, sest olenemata tõsise eeskirjade rikkumise, pettuse või korruptsioonijuhtumiga seotute päritoluliikmesriigist tuleb neid kohelda ühtemoodi ning võtta asjakohaseid meetmeid ühtselt ja õiglaselt. Kui ma satun sellisesse olukorda, teavitan ma Utle mulle Kontrollikoja menetluste kohaselt viivitamata selle presidenti ja OLAFit. Ma pean täiesti vastuvõetamatuks, et minu Utle mulle isikutega seotud tõsiseid eeskirjade rikkumise, kahtluse, pettuse või korruptsioonijuhtumeid käsitletakse erinevalt ja subjektiivsete kriteeriumide alusel, võttes arvesse minu kohustust Euroopa Kontrollikoja liikmena kaitsta kõigi ELi liikmesriikide finantshuve Euroopa maksumaksjate hüvanguks.

Seega ei tule kõne allagi kasutada sellistel juhtudel kallutatud käsitlusviisi. Peale selle olen kogu oma karjääri vältel kõigil asjaoludel ja igas olukorras järginud selliseid põhimõtteid nagu sõltumatus, erapooletus, objektiivsus, ausus ja professionaalsus.

Kohustuste täitmine Millised peaksid olema usaldusväärse finantsjuhtimise kultuuri põhijooned kõikides avaliku sektori asutuses? Kuidas saaks Euroopa Kontrollikoda aidata seda kultuuri tugevdada? On üldtunnustatud tõsiasi, et usaldusväärne finantsjuhtimine igas institutsioonis või avalik-õiguslikus üksuses põhineb säästlikkuse, tõhususe ja tulemuslikkuse põhimõttel.

Kuigi säästlikkuse põhimõte tähendab, et Utle mulle ressursid tuleb kättesaadavaks teha kiiresti, sobivates kogustes ja võimalikult kulutõhusalt, tähendab tõhusus antud ressursside optimaalset kasutamist, et tagada parimad võimalikud tulemused.