Liigu sisu juurde

Ettevõtete ekspordivõimekuse suurendamine, tehnoloogia ja tootearendus, haridus, keskkonna infrastruktuur, strateegilised transpordiobjektid, energiasääst ja tervishoid. Arvestades tehtavate investeeringute mahtu ja seatud ambitsioonikaid eesmärke ei ole kasv olnud siiski piisav.

Ragn Sells alustas põlevkivituha väärindamise tehnoloogia tööstuslike katsetega Tegemist on viimase teaduslike katsete eeletapiga enne tootmise alustamist, mis on praeguse ajakava alusel planeeritud Ragn Sells AS-i projektijuhi Alar Saluste sõnul võimaldas viljakas koostöö Taltechi ja Tartu Ülikooliga alustada järgmiste väga oluliste katsetega, kus tehakse kindlaks kaltsiumkarbonaadi tootmise detailid suurtes, kuni miljoni tonnini ulatuvates tootmismahtudes.

Suurendamine Lupsi ulevaatete tegemine

See annab teavet tööstusliku tootmise eripäradest ning valmistab ette tehase lõplikku projekteerimist. Põlevkivielektritööstusest pärit tuhkade ringlusse võtmise lahenduste uurimisel keskendutakse tuhkade koostisele ja võimalustele tuhkades leiduvaid keemilisi komponente taaskasutada erinevates materjalitööstustes.

Vaadake meeste liikmete suurust

Sellised jääkide kasutamise tehnoloogiad aitaksid ühelt poolt vähendada koormust Ida-Virumaa keskkonnale ja teisalt vajadust kaevandada täiendavaid loodusressursse nii Euroopas kui maailmas tervikuna.

Tehnoloogia arendustööde eesmärgiks on üle 1 miljoni tonni põlevkivituhajäätmete väärindamine aastas süsinikneutraalse protsessi abil. Tänaseks on ettevõtte juhtimisel loodud teaduslik konsortsium, milles osalevad alus- ja rakendusuuringute läbiviimisel ka Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlased.

SMS liikme suuruses

Uuringute kaasrahastajana on liitunud ka Sihtasutus Archimedes. Tänavu mais teatas Ragn-Sells Grupp uue lendtuhkade väärindamise tehase ehituse algusest Stockholmi lähedal, Rootsis.

Kas on voimalik suurendada liige tommates see valja

Kahe aasta pärast võimaldab valmiv tehas väärindada ligi pool Rootsis tekkivast lendtuhast tööstuslikeks sooladeks. Ragn-Sells Grupp on Rootsi pereettevõte, mis on tegev kokku neljas riigis.

Kuidas suurendada sugu munn ja kui palju see maksab

Ragn-Sells Eesis Viimaste liikmete suurendamise tehnoloogia inimest ja ettevõte käive on 27 miljonit eurot.