Liigu sisu juurde

Hoiu-laenuühistu põhikirjas ettenähtud juhtudel võib kahjumi katta muude reservide arvel. Salva Kindlustus kogus oktoobris kokku üle 1,3 miljonit euro kindlustusmakseid, aasta kümne esimese kuuga kokku on Salva poolt kogutud kindlustusmaksete summa ligi 13 miljonit eurot. Ükskõik mis arvu jaoks võime alati leida teise arvu n, nii et algarvude pöördarvude jada n esimese jada liikme summa oleks mõeldud arvust suurem.

Suurenenud liikme summa Kas on voimalik liikme pikkust suurendada

Ükskõik mis arvu jaoks võime alati leida teise arvu n, nii et algarvude pöördarvude jada n esimese jada liikme summa oleks mõeldud arvust suurem. Samas aga suureneb see jada nii aeglaselt, et näiteks kui soovime, et esimese n liikme summa oleks kokku 7, peab selleks summeerima ligikaudu jada liiget!

Suurenenud liikme summa Maailma liikme riigid

See jada on ka ilus näide sellest, kuidas arvutitega tehtavad katsed võiksid meid eksiteele viia. Algarvude pöördarvude jada kasvab nii aeglaselt ning iga arvutiga tehtud eksperiment veenaks meid, et jada summa ei saa kuidagi olla lõpmatult suur.

Suurenenud liikme summa Liige suurenemise riputamine

Ometigi on matemaatiliselt võimalik näidata, et jada summa on lõpmatult suur. Naturaalarvude pöördarvude ruutude jada.

Suurenenud liikme summa Kuidas sillata mojutab liikme suurust

Salva hüvitas oktoobris kahjusid 0,72 miljoni euro ulatuses Suurim hüvitiste summa kuulus Salval oktoobris väljamaksmisele liikluskindlustuses, kus hüvitati ligi euro eest kahjusid ning varakindlustuses, kus maksti hüvitisi euro ulatuses. Kaskokindlustuse kahjusid hüvitati ligi euro ning reisikindlustuse kahjusid 69 euro eest. Hoiu-laenuühistu reservkapital ja muud reservid 1 Hoiu-laenuühistu kohustuste tagamiseks moodustatakse reservkapital, mille suurus peab olema vähemalt pool osakapitalist, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suuremat määra.

Suurenenud liikme summa Suurenenud auk

Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, peatatakse reservkapitali suurendamine kasumieraldiste ja intresside arvel. Hoiu-laenuühistu kasumi jaotamine 1 Hoiu-laenuühistu kasum jaotatakse üldkoosoleku otsusega kinnitatud majandusaasta aruande alusel. Hoiu-laenuühistu kahjumi katmine 1 Kui auditeeritud majandusaasta aruandest või hoiu-laenuühistu likvideerimisbilansist selgub kahjum, kaetakse see üldkoosoleku otsuse alusel reservkapitali arvel.

Hoiu-laenuühistu põhikirjas ettenähtud juhtudel võib kahjumi katta muude reservide arvel.

Suurenenud liikme summa Suurenda peenise inimeste meetodit

Üldkoosolek peab otsustama: 1 osakapitali suurendamise või.