Liigu sisu juurde

Kuidas tekitada väärt aega juurde? Lower Blood Pressure Naturally Cinnamon kuidas hoida vererõhku normaalse. Samas soodustab konformsus õpitud abituse kujunemist ja võib teatud inimestes tekitada frustratsiooni ning meeskonnale vastu töötamist, et minapilti säilitada. Lisaks tavapärastele koolituskursustele nagu anatoomia, füsioloogia, toitumine, toidulisandid, vigastused, harjutused ja baasliikumine, varustame Teid kõikvõimalike teadmiste ja töövahenditega, mida praktikas vaja läheb. Toimiv meeskond Kuidas panna meeskond toimima ja tagada selle toimimise kõrge efektiivsus?

Koolitus toimub veebipõhiselt, Zoomi keskkonnas Kirjeldus tunneb füüsilise ja juriidilise isiku õigusvõimega seotud mõisteid; oskab analüüsida oma õigusi ja kohustusi juhatuse liikmena; mõistab juhatuse liikme vastutuse sisu ja ulatust; teab kuidas kavandada ühingule sobiv juhatus; teab millal algab ja lõppeb juhatuse liikme ametiaeg; oskab analüüsida juhatusesisest tööjaotust; teab, kuidas ette valmistada juhatuse koosolekud.

Suurenenud liikme kursus

Sihtgrupid: haridusvaldkonnas tegutsevate haridusühenduste liikmed — juhatuste liikmed. Sisukirjeldus: Koolituspäeva eesmärk on toetada haridusühenduste kui MTÜ-de õigusealaseid teadmisi Suurenenud liikme kursus oskusi.

Suurenenud liikme kursus

Koolituspäev aitab kaasa teadlikkuse suurenemisele MTÜ-de juhatuse liikmete õigustest, kohustustest ja vastutusest ja juhatuse korrektsest töökorraldusest. Õpisündmuse teemad: MTÜ olemus ja õiguslik staatus; Inimesed ühingu sees ja väljas; MTÜ juhtimisorganid ja nende funktsioonid; Esindusõigus ja selle piiramine; Juhatuse liikmete õigused, kohustused ja vastutus; Juhatuse ülesanded ja tööjaotus.

Suurenenud liikme kursus