Liigu sisu juurde

Õpetage põhiõpetust Juhib täiskasvanud juht või noor; umbes 25—35 minutit Valmistage ennast vaimselt ette Prohvet Heelaman rääkis oma poegadele katsumustest, mis neid ees ootavad. Näiteks kui keegi vastab, et tõsine kavatsus avaldub selles, kuidas keegi palvetab, siis võiksite neil paluda selgitada, mil moel erineksid need palved varem öeldutest. Kuidas võib tõsise kavatsusega uurimine või nälja ja janu tundmine õigemeelsuse järele isiklikku uurimist mõjutada? Mida me teeme, et aidata oma perel Tema juurde tulla? Kui aega on olnud piisavalt, paluge õpilastel jagada mõtteid ja muljeid, mis neil selle harjutuse käigus tekkisid. Lisamõtete saamiseks vt Richard G.

Kuidas saame neid paremini täita?

Account Options

Meie elu. Mida me teeme, et saada rohkem Jeesuse Kristuse sarnaseks ja saada oma ellu Tema väge? Mida me teeme, et aidata oma perel Tema juurde tulla?

Kui sobilik, tehke õppetunni lõpus järgmist: Tunnistage õpetatud põhimõtetest. Tuletage kvoorumi või klassi liikmetele meelde koosoleku ajal tehtud plaane ja antud ülesandeid. Õpetage põhiõpetust Juhib täiskasvanud juht või noor; umbes 25—35 minutit Valmistage ennast vaimselt ette Prohvet Heelaman rääkis oma poegadele katsumustest, mis neid ees ootavad.

Programa peenise laienemist tasuta lae alla

Igaüks meist võib suurendada oma kvoorumi või klassi liikmete usku. Tallinna lennujaamas on suurendatud turvameetmeid seoses end Daeshi liikmeks kutsuva mehe ähvardusega õhkida sellel nädalal Tallinnast Saksamaale suunduv lennuk.

Suurenda liikme uurimist Mees Dick suureneb majas

Lennujaamas viibivate inimeste sõnul on kohapeal täiendavad politseipatrullid ning kaks pommikoera. Ilmselt siis lained liigutasid rampi täiesti avatud ja osaliselt suletud asendite vahel, reguleerides sellega laeva voolava vee hulka.

Suurenda liikme uurimist Klamber liikme suurendamiseks

See, et laev võib mõnel juhul täituda veega väga kiiresti, oli teada ka Estonia huku ajal. Näiteks parvlaev Herald of Free Enterprise täitus Estonia ei jäänud, põhi üleval, veepinnale ulpima kauemaks ajaks, sest avad, kust vesi pääses laeva, olid küllalt sügaval, mistõttu laeva jäänud õhk suruti oluliselt kokku ja selle kokkusurutud õhu ruumala enam ei taganud laeva ujuvust. See, et stabiilsuse kaol väiksemad laevad võivad jääda ulpima, põhi ülespoole, oli teada ammu enne Estonia hukku.

PM Estonia huku uurimiskomisjoni kuulunud Jaan Metsaveer. Metsaveer analüüsis Eesti riigilt laevahuku uut uurimist nõudva survegrupi kolme argumenti ja jõudis järeldusele, et nende tõstatatud küsimustele on olemas loogilised vastused. Avaldame Metsaveere saadetud arvamuse täismahus Lennart Berglund nõuab Estonia huku täiendavat uurimist, kuna olevat ilmnenud uusi asjaolusid, mis lubavad tõsiselt kahelda nii lõpparuande järelduste teaduslikus paikapidavuses kui ka kogu uurimise usaldusväärsuses.

Väide 2 Sündmuste käik on vastuolus kolme meeskonnaliikme ütlustega. Vastus Kolme meeskonnaliikme tunnistustega on arvestatud.

Suurenda liikme uurimist Operatsiooni hind liikme suurendamiseks

Kolmas mehaanik väitis, et nägi autotekki näitavast monitorist Neilt oodatakse, et nad uuriksid evangeeliumi iga päev ka misjoniväljal olles. Misjonäridel on seda Vaimuga õppimise kaudu saadud teadmistepagasit väga vaja, et õpetada väega ja saavutada oma eesmärk. Kui õpilastel pühakirjapäevikut pole, siis andke neile paberileht. Olge valmis näitama pilti Joseph ja Hyrum Smithist.

Suurendada liikme putnm kasutamise

Joseph ja Hyrum Smith Õpetamissoovitused Evangeeliumi uurimise tähtsus Näidake õpilastele pilti Joseph Smithist ja tema vennast Hyrumist ning paluge neil leida oma pühakirjadest üles Õpetus ja Lepingud Aidake õpilastel mõista selle osa konteksti, selgitades, et kui Joseph Smith tõlkis Mormoni Raamatut, hakkas see töö tema vanemat venda Hyrumit väga huvitama ning too soovis jagada taastamissõnumit ka teistega.

Hyrum soovis teada Issanda tahet ning palus Josephil tema jaoks ilmutust küsida.

Suurenda liikme uurimist majas, kuidas peenise suurendada

Issanda vastus on kirjas Õpetuse ja Lepingute Paljuski oli Hyrum sarnases olukorras teie klassi liikmetega, kes valmistuvad jagama sõnumit taastatud evangeeliumist. Paluge mõnel õpilasel lugeda kordamööda ette Õpetus ja Lepingud —17 ning samal ajal teistel jälgida, millist nõu Issand Hyrumile andis.

Täiendav ettevalmistus

Seejärel küsige: Miks käskis Issand Hyrumil veel natuke oodata, enne kui ta evangeeliumi teistele jutlustama hakkab. Paluge õpilastel lugeda läbi Õpetus ja Lepingud —22 ja 26 ning leida sealt nõuandeid, mis sobivad tulevastele misjonäridele tänapäeval. Mida palus Issand Hyrumil teha, kui too evangeeliumi teistega jagama valmistus?

Mida tähendab saada endale Jumala sõna? Mida tähendab Issanda sõna aardena südamesse talletada? Kuidas võivad need omadused aidata kedagi, kes valmistub teenima misjonil tänapäeval? Kuigi õpilased võivad kasutada erinevait sõnastust, peaksid nad mõistma põhimõtet: Evangeeliumi uurimine valmistab misjonäre ette jutlustama evangeeliumi Vaimu ja väega.

Milliseid õnnistusi Suurenda liikme uurimist Issand neile, kes püüavad saada Tema sõna?

Õpetage põhiõpetust

Märkus: Misjonäridel, kes õpivad evangeeliumi põhimõtteid ja saavad tugevama tunnistuse, suureneb võime õpetada Vaimuga. Aidake õpilastel mõista, et uurimine võib aidata neil saada Jumala sõna juba praegu. Seejärel küsige: Millised mõtted selles lõigus kinnitavad igapäevase pühakirjauurimise tähtsust nende jaoks, kes soovivad saada tõhusamaks misjonäriks?

Suurenda liikme uurimist Liige paksusega suurendavad pihustid

Näitena võib tuua olukorra, kus tegevjuhile makstakse töölepingu järgset brutopalka eurot ja seega netopalka eurot kuus. Selles olukorras on tööandja kulu koos maksude ja maksetega eurot kuus.

Suurenda liikme uurimist Liikme suurus ja jalg

Olerexi juhatuse liige Alan Vaht ennustab, ujuvterminal suurendab küll Balti riikide Alexela Oil plans to open 12 new liquefied petroleum. Joonis 7. Kogukonnasisese suhtluse kanalite kasutamise sagedus ja omanditunde, mis v9ib suurendada ELi poliitikate t9husust; ja on abiks.