Liigu sisu juurde

Info toimunud sündmuse kohta läheb retseptorist närvirakkude erilise elektrilise seisundi levimise teel ajuni, kus tekib sündmust peegel­dav aisting. Kas vaatleja olemasolu mõjutab vaatluse tulemust või mitte? Gubami poolt Lihtne viis, mis võimaldab teil teada saada peenise suurust - huulte paksus. Lamejalgade tüübid Esialgu rõhutame asjaolu, et lamedad jalad võivad olla kaasasündinud või omandatud.

Laeval kogupikkusega alla 24 rakendatakse §-de 6—10 nõudeid Liikme pikkus soltub kingade suurusest mahus, kuid igal juhul peab laevas olema ohutuse juhend.

Liikme pikkus soltub kingade suurusest

Väljaõpe tegutsemiseks hädaolukorras 1 Laevapere liikmed peavad olema saanud väljaõppe tegutsemiseks hädaolukorras.

Funktsionaalsed nõuded 1 Laeval peab olema tagatud: 1 hädahäire edastamine suunal «laev—kallas» vähemalt kahe erineva ja üksteisest sõltumatu seadmega, millest kumbki kasutab erinevat raadiosideviisi v.

Liikme pikkus soltub kingade suurusest

Raadioseadmete paigaldus 1 Laev peab olema varustatud raadioseadmetega, mis tagavad kogu reisi vältel §-s 12 loetletud funktsionaalsete nõuete täitmise sõltuvalt kalastuspiirkonnast merealad A1—A2. Kui see on hädavajalik, tuleb ette näha võimalus raadiosideks navigatsioonisilla tiibadelt.

Liikme pikkus soltub kingade suurusest

Raadiosideks navigatsioonisilla tiibadelt võib kasutada kantavaid Moodustab mootmed liikme foto raadioseadmeid. Üldnõuded raadioseadmetega varustatuse kohta 1 Laev peab olema varustatud: 1 VHF raadioseadmega, mis tagab teadete edastamise ja vastuvõtu DSC-ga sageduselMHz Samuti peab olema võimalus edastada kohast, kust tavaliselt toimub laeva juhtimine, hädateadet Seadet võib asendada lühilaine HF sagedusriba —27 kHz tähttrükkimise telegraafiga, kui sellega on võimalik vastu võtta Liikme pikkus soltub kingade suurusest informatsiooni ja kui laev töötab ainult taolise teenuse piirkonnas; 7 satelliit-EPIRB-iga, millega saab edastada hädahäiret polaarorbiidil asuva satelliitsüsteemi kaudu sagedusribas MHz või kui laev kalastab ainult piirkonnas, mida hõlmab geostatsionaarne INMARSAT satelliitsüsteem, siis geostatsionaarse INMARSAT satelliitsüsteemi kaudu sagedusribas 1,6 GHz.

Käesolevas punktis nimetatud satelliit-EPIRB peab olema selline, mida üks inimene saab käsitsi maha võtta ja kanda päästepaati või -parve ja mis on paigaldatud kergesti ligipääsetavasse kohta, mis laeva uppumise korral tõuseb vabalt veepinnale ja automaatselt aktiviseerub ning mida saab käsitsi aktiviseerida.

Raadioseadmed — mereala A1 1 Lisaks §-s 14 loetletud raadioseadmetele peab laev, mis kalastab ainult merealal A1, olema varustatud ühega alljärgnevatest raadioseadmetest, millega saab kohast, kust tavaliselt toimub laeva juhtimine, edastada hädateadet suunal «laev—kallas»: 1 VHF raadioseadmega, kasutades DSC-d.

Liikme pikkus soltub kingade suurusest

Seda nõuet võib täita käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud EPIRB-iga, paigaldades selle kas koha lähedale, kust tavaliselt toimub laeva juhtimine või sealt seda distantsjuhtimisega aktiviseerides; 2 polaarorbiidil asuva satelliitsüsteemi kaudu sagedusel MHz.

Raadiovahti võib pidada skaneeriva vastuvõtja abil; 4 Liikme pikkus soltub kingade suurusest «kallas—laev» satelliithädahäire vastuvõtuks, kui laev on varustatud INMARSAT maapealse laevajaamaga. Energiaallikad 1 Laeva mereloleku ajaks peab olema tagatud küllaldane elektrienergia raadioseadmete toiteks ja akupatareide, mida kasutatakse kas reservtoiteallikana või raadioseadmete energiaallikana, laadimiseks.

Liikme pikkus soltub kingade suurusest

Laetuse taset peab olema alati võimalik kontrollida, kuid laeva mereloleku ajal peab see toimuma ilma akupatarei olulise tühjenemiseta.