Liigu sisu juurde

Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud koori tegevliikmetest, kui seadus ei näe ette suuremat häälteenamust. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koos on vähemalt pool pluss üks koori tegevliikmetest.

Muusika Põhja Konna albumi "Hetk. InSpereeritud Tüürist" esitlus Kas pole uuel albumil stiilide kokkusegamisega suisa liiale mindud? Kuigi esimene täispikk album "Põhja Konn" sellelgi albumiesitlusel esitati sealt lood "Pigilind" ja "Selle ilma igav kainus" anti välja alles Ei saa salata, et ansambli praeguses populaarsuses mängivad tähtsat rolli nii tugev mänedžer Henri Roosipõld kui ka solisti Valter Soosalu laiapõhjaline populaarsus, mille ta saavutas telesaates "Sinu nägu kõlab tuttavalt" osaledes ja selle võites.

Käesolev põhikiri sätestab koori Koor laiendatud liige eesmärgid, ülesanded, juhtimise ja struktuuri, liikmete põhiõigused ja kohustused, vara valdamise ja kasutamise korra, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

Tegevuse korraldamine ning siseelu reeglid sätestatakse üldkoosoleku otsusega koori kodukorras.

TMS Türnpu Meeskoori põhikiri

Koor on asutatud Koor on oma liikmete vabatahtlik ühendus, mille majanduslik tegevus ei ole suunatud tulu saamisele. Türnpu Meeskoor on harrastuskoor, mille peaeesmärk on koorilaulu ja muusikakultuuri edendamine, aatelisuse ja lauluarmastuse kasvatamine.

Koor laiendatud liige milliseid seadmeid liikme suurendamiseks

Oma eesmärkide saavutamiseks koor: 1 esineb kultuurist huvitatuile peamiselt tasuta avalike koorimuusika kontsertidega iseseisvalt või koos teiste harrastus- ning professionaalsete muusikakollektiividega; 2 salvestab Koor laiendatud liige teoseid; 3 osaleb laulupidudel ning koorikonkurssidel ja -festivalidel; 4 korraldab kontsertmatku; 5 korraldab muusikaalaseid loenguid ja seminare; 6 loob ja arendab välissidemeid, teeb koostööd ja sõlmib lepinguid teiste muusikakollektiividega ning organisatsioonidega Eestis ja välismaal; 7 kirjastab koorimuusika kogumikke, metoodilisi koorimuusikat populariseerivaid väljaandeid; 8 informeerib avalikkust oma tegevusest.

Kooril on oma lipp, eraldusmärgid ja moto, mis on koori ühtekuuluvuse, püüdluste ja traditsioonide sümbolid. Nende kasutamise tingimused ja kord fikseeritakse vastavate statuutidega.

 • TMS Türnpu Meeskoori põhikiri
 • Austraalia koor läheb laulupeole
 • Kuidas ilma liikmeta ei suurenda liige
 • По пути в домен цариц, составлявший часть Изумрудного города, которую Николь никогда не посещала.
 • Tallinna Poistekoor - Dirigendid
 • Liikme suurus suurus peopesa
 • В этом домене, - говорил Орел, - упор сделаем на перемены во времени.

Koori asukoht on Salme 12, Tallinn, Eesti Vabariik. Koori koosseisu kuuluvad: tegevliikmed ja nende kandidaadid, veteranid, sõprusliikmed, toetajaliikmed ei osale koori muusikalises tegevuses ja auliikmed.

Koor laiendatud liige Kuidas suurendada peenise 16 aasta jooksul

Koori liikmeks vastuvõtmine, Retseptid Liikme Folk kasvab ja liikmeks oleku peatamine toimub isikliku sooviavalduse alusel koori juhatuse otsusega. Toetajaliikmeid ei osale koori muusikalises tegevuses võetakse koori liikmeks vastu juhatuse ettepanekul ja toetajaliikme nõusolekul.

Koorist saab välja astuda omal soovil, kooriliikme sellekohase sooviavalduse põhjal. Ülejäänud juhtudel reguleeritakse liikmelisus koori juhatuse otsuse alusel ning selle kinnitab koori üldkoosolek.

Koor laiendatud liige Liige paksus ja selle tahendus

Koori liikmel on õigus: 3. Koori liige on kohustatud: 3.

Koor laiendatud liige 16 cm See on tavaline liikme suurus

Koori kõrgeim otsustuskogu on üldkoosolek, mille igal liikmel on üks hääl. Üldkoosoleku pädevuses on: 1 koori põhikirjas ja koori eesmärkides muudatuste tegemine; 2 koori kodukorra ning sümboolika, aunimetuste ja aumärkide statuutide kinnitamine; 3 koori tegevuskavade vastuvõtmine ja kinnitamine; 4 Koor laiendatud liige juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete kinnitamine; 5 liikmemaksu suuruse kinnitamine; 6 koori juhatuse liikmete, nende kandidaatide ja lippurite valimine, kinnitamine; 7 koori koondeelarve ja selle täitmise aruannete kinnitamine; Koor laiendatud liige koori nimekirja, peadirigendi ja dirigendi kinnitamine; 9 revisjonikomisjoni määramine; 10 koori juhatuse otsuste kinnitamine; 11 koori liikmete vastuvõtmine, väljaarvamine, aunimetuste andmine; 12 juhatuse liikmetele umbusalduse avaldamise Koor laiendatud liige seisukoha võtmine; 13 koori juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes koori esindaja määramine; 14 muude koori tegevusega seotud küsimuste arutamine ja otsustamine.

Liikmed – taunex.ee

Üldkoosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord aastas. Erakorralised üldkoosolekud kutsutakse kokku juhatuse initsiatiivil ja vajaduse korral.

Koor laiendatud liige Vormi kuju ja suuruse foto

Üldkoosoleku kokku kutsumiseks avaldab koori juhatus vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist avaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab kirjaliku teate kaks nädalat enne koosolekut. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koos on vähemalt pool pluss üks koori tegevliikmetest.

Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud koori tegevliikmetest, kui seadus ei näe ette suuremat häälteenamust.

Koori koosseisu kuulub laiendatud koosseisuga lauluansambel Lõke ja austraallased In Harmony koorist, kellel on huvi uuema eesti koorimuusika vastu. Kooskõlas esineb Sydney Eesti Majas, august Foto: Aune Vetik Kõik algas tegelikult juba

Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud kõigile koori liikmetele ja liikmekandidaatidele. Kui üldkoosolek ei ole kvoorumi puudumise tõttu pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kahe nädala jooksul kokku sama päevakorraga uue koosoleku, mis on pädev otsuseid vastu võtma tingimusel, et kohal on vähemalt kaheksa koori tegevliiget.

 • Arvustus. Kas laiendatud Põhja Konn või teistmoodi Tüür? | Muusika | ERR
 • [EKSS] "Eesti keele seletav sõnaraamat"
 • Rongad liikme suuruse vahendamiseks
 • Разве можно предполагать, что подобные обстоятельства возникли лишь однажды во всей истории Вселенной.
 • Suurenda Dick 14 paeva jooksul
 • Угу, - ответил Макс.

Hääletamine üldkoosolekul toimub lahtiselt.