Liigu sisu juurde

Selline kasv ei vaja erikohtlemist. Mõned neist tegelevad aktiivselt kriimustuste raviga liigestes, teised ei soovi seda mõelda. Kui hästi ta vastab kõigile soovitustele.

Meetodi üldsõnaline kirjeldus[ muuda muuda lähteteksti ] EBS on meetodKeskmise suurusega liikmed rahvuste jaoks abil mitmesuguse suurusega grupid saavad etteantud teemal genereerida uusi ideid. Grupis olevad inimesed saavad oma ideid esitada samal ajal.

kõige tõhusam meetod peenis

Üks võimalus on korraldada EBS nii, et inimesed viibivad ühes ruumis ja esitavad arvutipõhises keskkonnas oma ideid, mis kuvatakse samas ruumis olevale suurele ekraanile ning mida saab sealt uuesti üle lugeda ja jälgida. Ideed võib kokku võtta ja koondada ühisesse jututuppa või blogisse. Ajurünnak ei tohiks kesta vähem kui 15 minutit, soovituslik on vähemalt minutiline seanss [3]. Tavapäraselt jaguneb elektrooniline ajurünnak järgmisteks etappideks: Koige tohusam meetod suurendab liige ideede genereerimine üldjuhul poole tunni jooksul umbes mõtet ; ideede toimetamine, kategoriseerimine ja mittekohaste eemaldamine; kategoriseeritud ideede kvaliteedi hindamine; võimalike järgnevate tegevuste genereerimine; eeltoodu põhjal parima tegevusjada koostamine ja seejärel otsustamine, kes mingi etapi täideviimise eest vastutab.

Kõik eeltoodud neli ajurünnaku etappi toimuvad arvuti vahendusel [1].

Viimati uuendatud: Nõustamine, koolitus - elanikkonna ja kõigi tasandite juhtide ning töötajate motiveerimine, koolitus ja juhendamine kemikaalide ohutuks kasutamiseks ning ohutuskaartidel oleva teabe paremaks mõistmiseks. Töötajate motiveerimine pidevaks enesetäiendamiseks.

Lisaks kasutatakse ajaviivisega EBS-i, mille puhul mõtete genereerimine võib jaotuda mitmele päevale või isegi nädalale [2]. Seesugune rünnak on leidnud kasutust näiteks tootearenduses.

Crunching sormede artriit

Nii on võimalik päevi varem esitatud ideede juurde tagasi minnes taas uusi luua. EBS-i plussid[ muuda muuda lähteteksti ] EBS-i plussiks traditsioonilise ajurünnaku ees on asjaolu, et see vähendab või kõrvaldab suulisel ideede genereerimisel ilmneva blokeerimise efekti kui inimene peab ootama oma järjekorda, et ideed esitleda, võib tekkida tõrge ja idee jääb esitamata.

Samuti on ilmnenud, et EBS toimib hästi suurte rühmade puhul ja selle käigus jagavad toovad esile inimesed rohkem ideid kui tavalise ajurünnaku abil.

Koige tohusam meetod suurendab liige

EBS-meetodit kasutades on inimesel võimalus oma ideid esitades jääda anonüümseks, mis omakorda väheneb pinget ja esitatud ideede hindamise mahategemise kartust [2] ; [1]. Esile võib tuua ka asjaolu, et mõtted edastatakse oma algupärases kontekstis ning neid on võimalik esitada samaaegselt.

Koige tohusam meetod suurendab liige

EBS-i miinused[ muuda muuda lähteteksti ] EBS-i puuduseks on aga asjaolu, et väheneb sotsiaalne näost-näkku suhtlemine ning inimesed ei saa arendada oma sotsiaalseid oskusi. Samuti on vähem traditsioonilise ajurünnaku puhul tekkivaid spontaanseid emotsioone naermine, karjumine jnemis on mõne kohtumise koosoleku puhul väga olulised.

Korraldaja ülesanne on luua turvaline keskkond, kus inimesed saavad õppida katsetamise, uurimise, andmise ja vastuvõtmise abil. Siin ei ole tegemist ainuisikulise juhiga, kes oma ala asjatundjana jagab teistele teadmisi.

Puudub ka võimalus suhelda isiklikul tasandil. EBS-meetodil teksti kirjutamisel võivad kergemini tekkida arusaamatused ja vääritimõistmised grupikaaslastega.

Kemikaaliriskide vähendamine

Meetod ei toimi väga hästi väikese grupi puhul. Samuti on esile toodud sotsiaalse sobitumise efekti ehk inimene püüab end ideede hulga poolest teistega võrrelda, mis tõenäoliselt võib tema sooritust mõjutada [1].

Kindlasti eeldab EBS teatud ressursse nt arvutite ja vastava tarkvara olemasolu. EBS-i kasutusvõimalused[ muuda muuda lähteteksti ] EBS-i võib kasutada näiteks suuremas või väiksemas organisatsioonis tavapärase koosoleku osana või alternatiivina koosolekule, et leida koos lahendus mõnele tekkinud probleemile.

See aitab algatada diskussiooni ja kiirendab koosoleku kulgu, jättes fookusesse tekkinud probleemi, Koige tohusam meetod suurendab liige inimesed, kes mingisuguseid kindlaid lahendusi pakuvad. EBS-i pole mõistlik kasutada lühikest aega, aga tõhusalt koos töötavate gruppide puhul.

Using Compass for human rights education

Teisipidi aitab meetod tõsta pikaajaliste ja väheproduktiivsete gruppide loovust [3]. Samuti osutavad uuringud, et elektroonilist ajurünnakut on kõige tõhusam kasutada 10—15 minutit pärast individuaalset ajurünnakut.

Koige tohusam meetod suurendab liige

Sel juhul käivitab elektroonilise ajurünnaku meetod ekraanilt kaasründajate mõtteid lugedes uue ideede genereerimise faasi [3]. EBS-i uuringud[ muuda muuda lähteteksti ] Susan M. Stevensi, Courtney C. Dornburgi, Stacey M. Koige tohusam meetod suurendab liige ja George S. Davidsoni See võib olla tingitud asjaolust, et grupi-EBS-is osalejad näevad üksteise pakutud ideid ning see võib nende ideede originaalsust mõjutada, esitatakse rohkem sarnasemaid ideid, Individuaalse EBS-i puhul inimesed ei näe teiste ideid, ning keegi ei mõjuta nende mõtteid mingis suunas tekibki rohkem erinevaid ideid.

Grupi-EBS-i eeliseks individuaalse EBS-i ees on aja ja raha kokkuhoid koosolekud on lühemad ja protokoll salvestub kohe. Lisaks võimaldab grupi-EBS esitatud ideid kohe võrrelda.