Liigu sisu juurde

Tänapäevase sümfooniaorkestri põhikoosseisu kujundasid Haydn ja Beethoven. Riigikogu liikmete keskmisi pensione praegu iseloomustab joonis 4 Joonis 4 allikas: Statistikaamet, RKK raamatupidamine Parlamendiliikme invaliidsuspension määratakse Riigikogu liikmele kui ta Riigikogus töötamise ajal kaotas töövõime täielikult või osaliselt. Ettekanded kestsid 5—6 tundi. Teenimine nõukogude armees Pensioniõigusliku staaži hulka arvatakse töötamine ja õppimine Nõukogude Liidu territooriumil kuni Samas on antud süsteem suuresti sõltuv väärtpaberituru muutustest.

Whatsapp Börsil noteeritud firmade tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete hulka kuulub vaid 17,6 protsenti naisi.

Keskmise suurusega liikme juures 17 aastat

Keskmise suurusega liikme maht soovib õiglasemaid töölevõtu protseduure, et tõsta naiste osakaal 40 protsendini aastaks Brockwell Kolmapäeval toimunud hääletusel toetas parlament muudatusi, mille kohaselt ELi börsidel noteeritud ettevõtted peaks sisse seadma läbipaistvad töölevõtmise protseduurid, et aastaks oleks naiste esindatus tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas vähemalt 40 protsenti.

Sel aastal kuulus EL suurimate firmade tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete hulka vaid 17,6 protsenti naisi. Võtsime vastu järjepideva resolutsiooni ja saatsime tugeva signaali ELi Nõukogule, aga ka Euroopa huvigruppidele jaühendustele, ütles naiste õiguste komisjoni raportöör Rodi Kratsa-Tsagaropoulou EPP, ELlisades, et on hädavajalik, et börsil noteeritud ettevõtted muutuksid, kaasates kõrgelt kvalifitseeritud naisi oma otsustusprotsessidesse, parandades nõnda konkurentsivõimet.

Parlament on teinud oma kodutöö, ja nüüd on ELi Nõukogu kord sellega edasi liikuda ning koos Euroopa Komisjoni Keskmise suurusega liikme juures 17 aastat parlamendiga direktiivi menetlemine enne valimisi lõpuni viia, et astuda samm lähemale soolise tasakaalu saavutamisele ELi ettevõtetes. Saadikud soovivad, et ettevõtted tagaksid läbipaistvad, avatud ja õiglased kandidaatide valimise protseduurid, mis kehtestaksid võrdsed võimalused nii meestele kui naistele.

Keskmise suurusega liikme juures 17 aastat

Juhul, kui ettevõtted ei järgi kallutamata valimise protseduure, peaksid sanktsioonid olema kohustuslikud. See peaks tagama, et aastaks on börsil noteeritud ettevõtete tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas naiste osakaal vähemalt 40 protsenti.

Keskmise suurusega liikme juures 17 aastat

Riigi osalusega äriettevõtted peaksid selle eesmärgi saavutama Töölevõtmise, valiku või ametissenimetamise menetluste igas etapis eelistatakse alaesindatud soost kandidaati, kui ta on vastassoost kandidaadiga võrdne nii sobivuse, pädevuse kui ka ametialase suutlikkuse poolest. Vastuvõtmise korral ei rakenduks direktiiv väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele VKEdele milles on vähem kui töötajat.

Keskmise suurusega liikme juures 17 aastat

Liikmesriikidel tuleks siiski kehtestada kord VKEde toetamiseks ja soodustada parandama soolist tasakaalu kõigil juhtimistasanditel ja juhtorganites.

Sanktsioonid Juhul kui ettevõtted seda reeglit ei täida, peaksid nad selgitama põhjuseid ning teavitama liikesmriigi pädevaid asutusi meetmetest mida äriühing on eesmärkide saavutamiseks või kohustuste täitmiseks võtnud või kavatseb võtta.

Sankstioonid tuleks kehtestada läbipaistvusreeglite rikkumise eest, mitte eesmärgi mittesaavutamise eest leidsid saadikud.

Keskmise suurusega liikme juures 17 aastat

Samuti tegid saadikud ettepaneku lisada saktsioonide nimekirja avalikest pakkumismenetlustest kõrvalejätmine. Edasised sammud Parlament kiitis eelnõu muudatused heaks. Muudatustega direktiivi eelnõu jõustumiseks peab see saama ELi Nõukogu heaksiidu.

Menetlus: kaasotsustusmenetlus, esimene lugemine.

Keskmise suurusega liikme juures 17 aastat