Liigu sisu juurde

Teenistusse võtmiseks esitatavad nõuded 1 Ametnikuna võib teenistusse võtta vähemalt keskharidusega täieliku teovõimega Eesti Vabariigi kodaniku, kes valdab eesti keelt seaduses või seaduse alusel sätestatud ulatuses. Liikmekaardi valmimisel võtab personalisektsioon liikmekaardi taotlejaga ühendust ning iikmekaardi saab kätte Tallinna maleva staabist aadressil Narva maantee Juhatus teatab Ühingu liikmetele kirjalikult üldkoosoleku toimumisest ette viisteist kalendripäeva. Lindi alumine osa on 18 mm ulatuses täisnurgakujuline. Valgetähe teenetemärgi kett 1 Valgetähe teenetemärgi kett on eesti ornamentkaunistustega 30 mm laiune kullatud hõbekett, mille lukus on kullatud suur riigivapp läbimõõduga 38 mm. Konkreetsed toetaja- ja auliikme ôigused ja kohustused määratleb Ühingu üldkoosolek.

II ".

Leia kiirelt:

Riigivapi teenetemärgi kett 1 Riigivapi teenetemärgi kett on eesti ornamentkaunistustega 30 mm laiune kuldkett. Keti nelja kaunistuse südamikku on paigutatud vääriskivid. Keti küljes ripub suur riigivapp läbimõõduga 69 mm. Riigivapi I klassi teenetemärk 1 Riigivapi I klassi teenetemärk koosneb suurpaelast ja selle juurde kuuluvast hõbetähest. Suurpael on mm laiune sinine muareelint, mille põiksõlme küljes ripub kullatud suur riigivapp Kuidas teenete liikme suurus 58 mm.

Riigivapi II klassi teenetemärk Riigivapi II klassi teenetemärk koosneb 41 mm laiuse sinise muareelindi küljes rippuvast suurest riigivapist läbimõõduga 55 mm ja selle juurde kuuluvast samasugusest tähest nagu I klassi teenetemärgil.

Kuidas teenete liikme suurus

Riigivapi IV klassi teenetemärk Riigivapi IV klassi teenetemärk on 35 mm laiuse sinise muareelindi küljes rippuv suur riigivapp läbimõõduga 42 mm. Teenetemärgi lindile on paigutatud sinine rullmärk läbimõõduga 22 mm. Riigivapi V klassi teenetemärk Riigivapi V klassi teenetemärk on samasugune nagu IV klassi teenetemärk, kuid lindil puudub rullmärk.

Valgetähe teenetemärgi kett 1 Valgetähe teenetemärgi kett on eesti ornamentkaunistustega 30 mm laiune kullatud hõbekett, mille lukus on kullatud suur riigivapp läbimõõduga 38 mm.

Riigikogu Kantseleis, Vabariigi Presidendi Kantseleis, Riigikontrollis, Õiguskantsleri Kantseleis, kohtutes ja kohaliku omavalitsuse üksuses lähtutakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1—5 nimetatud kordade kehtestamisel käesolevast seadusest.

Keti külge on kinnitatud kuueharuline mõlemalt poolt valge Kuidas teenete liikme suurus kaetud kuldrist läbimõõduga 65 mm. Risti esimese poole südamikus on kuueharuline väike kuldtäht. Risti tagakülje südamikul on kuupäev "7. X ". Risti südamikust väljuvad harudevahelised kuldkaunistused.

Risti südamikku on paigutatud kullatud suur riigivapp läbimõõduga 38 mm. Valgetähe I klassi teenetemärk 1 Valgetähe I klassi teenetemärk koosneb suurpaelast ja selle juurde kuuluvast hõbetähest.

Suurpael on mm laiune punane muareelint, mille põiksõlme küljes ripub kuueharuline valge rist.

Kuidas liituda ühinguga?

Valgetähe II klassi teenetemärk Valgetähe II klassi teenetemärk koosneb 41 mm laiuse punase muareelindi küljes rippuvast samasugusest valgest ristist ning selle juurde kuuluvast samasugusest tähest nagu I klassi teenetemärgil. Valgetähe IV klassi teenetemärk Valgetähe IV klassi teenetemärk on 35 mm laiuse punase muareelindi küljes rippuv valge rist läbimõõduga 47 mm. Teenetemärgi lindile on paigutatud punane rullmärk läbimõõduga 22 mm. Valgetähe V klassi teenetemärk Valgetähe V klassi teenetemärk on samasugune nagu IV klassi teenetemärk, kuid lindil puudub rullmärk.

Valgetähe teenetemärgi medal 1 Valgetähe teenetemärgi medal on ringikujuline, eesti ornamentkaunistusega väljatöötatud kannaga hõbemedal läbimõõduga 31 mm. Medali esiküljel on reljeefne emailitud valgetähe kujutis.

Selgunud on Tartu Ülikooli uute teenetemärkide kavalerid

Medali tagaküljel on reljeefsete numbritega kuupäev "7. Kotkaristi I klassi teenetemärk 1 Kotkaristi I klassi teenetemärk koosneb suurpaelast ja selle juurde kuuluvast hõbetähest. Suurpael on mm laiune oranž muareelint 4 mm laiuse sinise triibuga ja 4 mm laiuse oranži kandiga. Risti iga haru välimises otsas asetseva täisnurkse sisselõike kaateti pikkus on 15 mm.

Kuidas teenete liikme suurus

Risti esiküljele on asetatud oksüdeeritud hõbedast lennuvalmis põhjakotkas, kelle vasaku jala küünte vahel on väike riigivapp kuldsel põhjal ja parema jala küünte vahel kaheteraline mõõk. Kotka tiibadevaheline laius on 23 mm, kotka pikkus pealaest sabasulgede otsteni on 19 mm, mõõga pikkus on 14,5 mm.

Risti tagumisel küljel on must emailitud kuldäärega sõõr läbimõõduga 10 mm, mille keskel on ülalt alla asetatud kuupäev " Kotkaristi II Kuidas teenete liikme suurus teenetemärk Kotkaristi II klassi teenetemärk koosneb samasugusest ristist ja selle juurde kuuluvast samasugusest tähest, nagu on I klassi teenetemärgil, kuid rist ripub 40 mm laiuse oranži muareelindi küljes, mille keskel on 1 mm laiune sinine triip, äärtel 3 mm laiune sinine triip ja 1,5 mm laiune Kuidas teenete liikme suurus kant.

Kotkaristi IV klassi teenetemärk 1 Kotkaristi IV klassi teenetemärk koosneb samasugusest ristist nagu III klassi teenetemärgil, kuid risti läbimõõt on 50 mm ja iga ristiharu välisotsas asetseva täisnurkse sisselõike kaateti pikkus on 12,5 mm.

Kuidas teenete liikme suurus

Lindi alumine osa on 18 mm ulatuses täisnurgakujuline. Kotkaristi V klassi teenetemärk Kotkaristi V klassi teenetemärk on samasugune nagu IV klassi teenetemärk, kuid lindil puudub rullmärk. Kotkaristi kuld- hõbe- ja raudrist 1 Kotkaristi kuld- hõbe- ja raudrist on kujult ja suuruselt samasugused nagu V klassi teenetemärgil, kuid need on metallist, ilma emailita. Kotkaristi sõjalised teenetemärgid 1 Kotkaristi teenetemärk on Kuidas teenete liikme suurus, kui talle on lisatud kaks ristuvat mõõka: 1 ristil on ristuvad mõõgad kinnitatud mõõkade käepidemete kohalt liikuvalt ülemiste ristiharude tippude külge.

Mõõkade pikkus Kuidas teenete liikme suurus käepidemega on I, II ja III klassi teenetemärgil 35 mm; IV ja V klassi teenetemärgil ning kuld- hõbe- ja raudristil 33 mm; 2 tähel on ristuvad mõõgad kinnitatud tähe põikharude peale, vertikaal- ja horisontaalharud jäävad katmata. Mõõkade käepidemed asetsevad allpool. Mõõkade pikkus on 85 mm. Eesti Punase Risti I klassi teenetemärk 1 Eesti Punase Risti I klassi teenetemärk koosneb suurpaelast ja selle juurde kuuluvast hõbetähest.

Suurpael on mm laiune muareelint, mille keskel on 59 mm laiune sinine triip. Mõlemal pool seda triipu järgnevad 6 mm laiune must triip, 7 mm laiune valge triip, 2 mm laiune must triip ja 10,5 mm laiune sinine triip Kuidas suurendada liiget kaks Kuidas teenete liikme suurus Suurpael lõpeb põiksõlmega, mille küljes ripub II klassi rist.

Iga kiirtepaari vahel on kuus tuhmist hõbedast püramiiditaolistest tsentrist väljapoole suurenevatest kühmudest koosnevat rida, mis lõpevad ümmarguse munakesega. Tähe peal asetseb 41 mm pikkuste ja 9,5 mm laiuste harudega punane emailitud rist, mis on ümbritsetud 1,5 mm laiusesse kullatud raami paigutatud 2 mm laiuse valge emailitud triibuga.

Contacts of UT units

Ristil on Eesti riigivärvidesse paigutatud stiliseeritud 24,5 mm suuruses kaheksanurgas kolm sinist lõvi kuldsel põhjal. Eesti Punase Risti II klassi teenetemärk 1 Eesti Punase Risti II klassi Kuidas teenete liikme suurus koosneb emailitud ühepikkuste harudega punasest ristist ja selle juurde kuuluvast samasugusest tähest nagu I klassi teenetemärgil.

Risti ümbritseb valge 2 mm laiune emailitud raam 1,5 mm laiuste kullatud äärtega. Risti nurkades on neli kullatud üheksaharulist kiirtekimpu. Risti esiküljel on 24,5 mm suurune Eesti riigivärvidele paigutatud stiliseeritud kaheksanurk, mille keskel punasel emailpõhjal on kullatud täht "E".

Selgunud on Tartu Ülikooli uute teenetemärkide kavalerid

Risti ülemine haru lõpeb 19 mm kõrguse tuletorni kujutisega. Tuletorn on kaetud valge emailiga, seisab kullatud ja ornamendiga ilustatud Kuidas teenete liikme suurus ning selle ülemisest otsast hargneb kummalegi poole viis kullatud kiirt. Mõlemal pool seda triipu järgnevad 2 mm laiune must triip, 2,5 mm laiune valge triip, 1 mm laiune must triip ja 4 mm laiune sinine triip äärtel. Mõlemal pool seda triipu järgnevad 2 mm laiune must triip, 2,5 mm laiune valge triip, 0,5 mm laiune must triip ja 3,5 mm laiune sinine triip äärtel.

Medali esiküljel on 13,5 mm suurune ühepikkuste, 3 mm harudega reljeefne emailitud punase risti kujutis. Maarjamaa Risti teenetemärgi kett 1 Maarjamaa Risti teenetemärgi kett on 22 mm laiune hõbekett, mis koosneb kaheteistkümnest Maarja monogrammist, kuuest kullatud põhjaga gooti kilbist, millel on kolm emailitud sinist lõvi, ja kuuest Maarjamaa Ristist läbimõõduga 22 mm.

Keti ühe kilbi külge on kinnitatud Maarjamaa Rist. Risti harude vahel paiknevad oksüdeeritud hõbedast Maarja monogrammid. Sellele on kinnitatud 48 mm läbimõõduga Maarjamaa Rist, mille keskele on paigutatud kolme sinise lõviga kuldne gooti kilp läbimõõduga 16 mm.

Maarjamaa Risti I klassi Kuidas teenete liikme suurus 1 Maarjamaa Risti I klassi teenetemärk koosneb suurpaelast ja selle juurde kuuluvast hõbetähest. Suurpael on mm laiune sinine muareelint. Selle põiksõlme küljes ripub kolme sinise lõviga kuldne gooti kilp, millele kinnitub Maarjamaa Rist.

Maarjamaa Risti II klassi teenetemärk Maarjamaa Risti II Mis suurus liikme kohta sa kohtusid teenetemärk koosneb 40 mm laiuse sinise muareelindi külge kinnitatud kolme sinise lõviga kuldsest gooti kilbist, millele kinnitub Maarjamaa Rist, ning selle juurde kuuluvast samasugusest tähest nagu I klassi teenetemärgil.

Maarjamaa Risti IV klassi teenetemärk Maarjamaa Risti IV klassi teenetemärk on 35 mm laiuse sinise muareelindi külge kinnitatud kolme sinise lõviga kuldne gooti kilp, millele kinnitub Maarjamaa Rist.

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Maarjamaa Risti V klassi teenetemärk Maarjamaa Risti V klassi teenetemärk on samasugune nagu IV klassi teenetemärk, kuid lindil puudub rullmärk. Teenetemärgi rosettmärk 1 Teenetemärgi rosettmärk on teenetemärgi lindi värvitoonis 8 mm läbimõõduga rosett, mis on paigutatud: 1 I klassi puhul kuldsele alusele; 2 II klassi puhul alusele, mille parem pool on kuldne ja vasak hõbedane; 3 III klassi puhul hõbedasele alusele.

Teenetemärgi miniatuur 1 Teenetemärgi miniatuur on tema V klassi teenetemärgi täpne vähendatud koopia märgi läbimõõduga 17 mm ja lindi laiusega 15 mm. Miniatuuri kõrgus koos lindiga on 50 mm.

Search form

Teenetemärgi lindilõige Teenetemärgi lindilõige on vastava teenetemärgi lindiga kaetud 10 mm kõrgune ja 35 mm laiune alus, millele on kinnitatud teenetemärgi klassi tähistav rosettmärk. Ebaseaduslik tegevus Eesti riiklike teenetemärkide suhtes 1 Eesti riikliku teenetemärgi kandmise või muu kasutamise eest isiku poolt, kellel puudub selleks seaduslik alus, samuti Eestis riikliku kehtiva teenetemärgi ostmise, müümise, vahetamise või muu tasulise üleandmise eest — karistatakse rahatrahviga kuni trahviühikut.

  • Palun tutvuge Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu põhikirjaga.
  • Teenetemärkide seadus – Riigi Teataja

Varem antud au- ja teenetemärkide kehtivus Enne käesoleva seaduse jõustumist antud Riigivapi, Valgetähe, Kotkaristi ja Eesti Punase Risti teenetemärgid ning Vabadusristid ja Maarjamaa Ristid loetakse kehtivaks.

Välismaalane Välismaalane käesoleva seaduse mõttes on nii välisriigi kodanik kui ka kodakondsuseta isik.