Liigu sisu juurde

Piiskop on juhtiv ülempreester ja annab juhatust ja nõu teistele juhtidele koguduses vt Handbook 1, 2. Kui liikmed teenivad, siis otsustavad nad suhtlemise ja inspiratsiooni kaudu, kui sage ja milline kontakt neil oma hoolealustega on. Valimised lükati edasi 2. Kas vaias on ülempreestrid, kes teenivad harukoguduse juhatuses, ülempreestrite kvoorumi liikmed? Vastavalt vajadusele võivad teenivad vennad ja õed arutada inimeste eriolukordi ja, kui vajalik, võtta ühendust nende kvoorumi või Abiühingu juhtidega lisaabi või vahendite saamiseks. Need vennad on oma koguduse vanemate kvoorumi liikmed.

BBC Colombia president Juan Manuel Santos välistas rahukõnelused riigi suuruselt teise mässulise relvarühmituse Rahvusliku Vabastusarmeegakuni viimane ei ole vabastanud nende käes olevaid pantvange.

Reuters Euroopa rändekriis : Türgi Balıkesiri provintsi rannikul läks ümber paat immigrantidega, kes olid teel Kreekale kuuluvale Lesbose saarele. Hukkus vähemalt 24 inimest.

Veebruar 2016

BBC Hiinas ja mitmetes teistes Aasia riikides, aga ka mujal maailmas tähistati hiina kalendri järgi uue aasta algust. Hiina astroloogilise süsteemi järgi algas ahviaasta. The Telegraph Kanada peaminister Justin Trudeau kinnitas, et lõpetab Kanada õhuvägede osalemise äärmusliku islamiorganisatsiooni Islamiriik vastastes operatsioonides Reuters Liibanoni parlamendis kukkus kvoorumi puudumise tõttu läbi Valimised lükati edasi 2.

Rulers Läti valitsuskoalitsiooni kuuluvad kolm erakonda jõudsid kokkuleppele uue koalitsioonilepingu ja valitsusprogrammi sisus, mis võimaldab peaministrikandidaadil Māris Kučinskisel moodustada oma valitsuskabineti ja esitada selle parlamendile kinnitamiseks. Reuters Šveitsis Zürichis ajas politsei pisargaasi ja kummikuule kasutades laiali kurdi aktivistide sanktsioneerimata meeleavalduse Türgi konsulaadi ees. Meeleavaldusel osales umbes inimest, kes loopisid konsulaadihoonet kivide, lippude ja muude esemetega, protesteerides enda sõnul kurdide olukorra vastu Türgis.

Kuidas suurendada liikme ja milline on 2016. aasta vajadus Hea liikme suurus mees

Hukkus neli inimest. Reuters Eestis Ida-Virumaal Jõhvi—Tartu maanteel Rannapungerja külas toimus öösel kella 1 paiku raske liiklusõnnetus, kus põrkasid kokku Peterburi—Riia liinil sõitnud Simple Expressi buss ja veoauto. Õnnetuses hukkus lätlasest bussijuht. Haiglasse toimetati 13 reisijat, neist kolme vigastused olid rasked.

Kuidas suurendada liikme ja milline on 2016. aasta vajadus Kreemireiting liikme suurendamiseks

Lisaks andis president esmakordselt üle ka IT-teadlase eripreemia, mille pälvis Dan Bogdanov. Teiseks ametiajaks valiti rektoriks tagasi valimiskogus 65 häält saanud Tiit Landtema vastakandidaat Hannes Palang sai 29 häält.

ERR Novaator Demokraatide eelvalimised võitis senaator Bernie Sandersvabariiklaste eelvalimised ettevõtja Donald Trump. Vox Hiinale kuuluva Hongkongi Mong Koki linnaosas puhkesid öösel kokkupõrked tsiviilisikute ja politsei vahel, kui politsei üritas tänavatelt koristada sinna hiina kalendri uusaasta pidustuste ajaks illegaalselt paigutatud toidukioskeid.

Protesteerijad loopisid politseinikke kivide ja pudelitega, politsei vastas kumminuiade, pisargaasi ja hoiatuslaskudega. Kokkupõrgetes sai vigastada üle 90 inimese, 61 inimest vahistati.

BBC Kreeka endine rahandusminister Giánis Varoufákis pani Saksamaa pealinnas Berliinis toimunud asutamiskoosolekul aluse uuele üleeuroopalisele organisatsioonile Liikumine "Demokraatia Euroopas ". Liikumise enda sõnul on selle eesmärk tagada Sellisel juhul peaks igas kvoorumis valitsema mõistlik tasakaal seoses vanuse, kogemuse, preesterluse ameti ja tugevusega.

Millisesse kvoorumisse kuuluvad templi, misjoni ja misjonäride koolituskeskuse juhatuste liikmed? Need vennad on oma koguduse vanemate kvoorumi liikmed. Mis muudatused toimuvad vaia ülempreestrite kvoorumis? Vaiajuhatus jätkab teenimist vaia ülempreestrite kvoorumi juhatusena.

Selle kvoorumi liikmeteks on ainult need ülempreestrid, kes teenivad hetkel vaiajuhatuses, piiskopkonnas, kõrgemas nõukogus või patriarhina. Koguduse ja vaia asjurid ja täitevsekretärid ei ole vaia ülempreestrite kvoorumi liikmed.

Vaia ülempreestrite kvoorumi liikmed kohtuvad üldjuhul koos vanemate kvoorumiga, kui neid pole määratud mujale. Mis on vaia ülempreestrite kvoorumi roll?

Nende juhtivas rollis kohtub vaiajuhatus vastavalt vajadusele vaia ülempreestrite nõukoguga, et teha koolitusi ja abistada kvoorumi liikmeid nende kutsetes. Olemasolevad vaiakoosolekud, nagu neid selgitatakse käsiraamatus Handbook 2 osas Ei korraldata enam iga-aastast koosolekut kõikidele ametisse asetatud ülempreestritele vaias. Kuid vaiajuhatus korraldab jätkuvalt iga-aastast vaia ülempreestrite kvoorumi koosolekut. Mis on Melkisedeki preesterluse kvoorumite muudatuste eesmärgid?

Maailm ja mõnda: Jaan Einasto at TEDxTallinn

Kui meil on koguduses üks Melkisedeki preesterluse kvoorum, siis see ühendab preesterluse hoidjaid ja aitab saavutada kõiki päästmistöö aspekte, sealhulgas templi- ja pereajalootöö, mida varem korraldasid ülempreestrite rühma juhid. See võimaldab igas vanuses ja iga taustaga kvoorumi liikmetel saada kasu erinevas elustaadiumis olevate inimeste vaatenurkadest ja kogemustest.

Samuti pakub see kogenud preesterlusehoidjatele võimalusi olla mentoriks teistele, nende seas potentsiaalsetele vanematele, uutele liikmetele, noortele täiskasvanutele ja Kiriku osadusse naasjatele. Need muudatused aitavad vanemate kvoorumil ja Abiühingul oma tööd koordineerida.

Samuti aitavad need lihtsustada kvoorumi koordineerimist piiskopkonna ja koguduse nõukoguga. Ja need aitavad piiskopil delegeerida rohkem kohustusi vanemate kvoorumi ja Abiühingu juhatajatele, et tema ning tema nõuandjad võiksid keskenduda oma peamistele ülesannetele — eriti noorte naiste ja Aaroni preesterluse noorte meeste juhtimisele.

Kas vaias on ülempreestrid, kes teenivad harukoguduse juhatuses, ülempreestrite kvoorumi liikmed? Ülempreestrid, kes teenivad vaia harukoguduse juhatuses, ei ole ülempreestrite kvoorumi liikmed. Ülempreestrite kvoorumi liikmed on ainult need, kelle kutse vaiajuhatuses, piiskopkonnas, kõrgemas nõukogus ja teeniva patriarhina nõuab, et nad oleksid ülempreestrid.

Kas vanemad, kes teenivad piiskopkonnas näiteks noorte vallaliste täiskasvanute vaias on ülempreestrite kvoorumi liikmed? Vanemad, kes teenivad piiskopkonnas, ei ole ülempreestrite kvoorumi liikmed. Kuidas rakendub teenimine ülempreestrite kvoorumi liikmetele?

Kuidas suurendada liikme ja milline on 2016. aasta vajadus voib olla koorma suurendamiseks

Piiskopi ehk koguduse juhtiva ülempreestri juhatusel määravad nende koguduse vanemate kvoorum ja Abiühing ülempreestrite kvoorumi liikmetele ja nende peredele teenivad vennad ja õed. Kuna vaiajuhatused ja piiskopkonnad vastutavad kõikide vaia ja koguduse liikmete eest, siis ei määrata neid vendi üldjuhul teenima teatud inimesi või peresid. Kõrgema nõukogu liikmed ja tegutsevad patriarhid võib vastavalt kohalikele oludele määrata teenivateks vendadeks.

Seda otsustab vaiajuhataja. Kui neid määratakse, siis teeb seda nende vanemate kvoorumi juhataja nende koguduse piiskopi juhatusel. Lisaks teistele tähtsatele kohustustele, nagu juhtiv ülempreester ja Iisraeli kohtumõistja, on piiskoppidel ja nende nõuandjatel kohustus noorte eest hoolitseda. Mitmeid aastaid on kodu- ja külastusõpetajad täitnud oma ülesandeid, külastades igas kuus liikmete kodusid, jagades nendega sõnumeid ja vajadusel neid abistades.

Loendamatul arvul tunde pühendunud ja isetut teenimist on panustatud sellesse suurde töösse. Võttes aluseks selle pühendumise, paluvad Kiriku juhid liikmetel nüüd keskenduda rohkem kristlikule teiste eest hoolitsemisele nii vaimselt kui ajalikult vt Handbook 2, 3. Et rõhutada seda hoolitsemist, on varasemad koduõpetuse ja külastusõpetuse programmid nüüdsest ühised püüdlused, mida nimetatakse teenimiseks, ja piiskopi juhatusel korraldavad seda vanemate kvoorumi ja Abiühingu juhtkonnad.

Mis on teenimine? Päästja näitas meile eeskuju kaudu, mida tähendab teenida nii, nagu Tema teenis armastusest oma Isa ja iga inimese vastu vt Jh — Ta armastas ja õpetas inimesi enda ümber, palvetas nende eest ja trööstis ning õnnistas neid, kutsudes kõiki ennast järgima vt Mk Kui liikmed teenivad, siis otsustavad nad suhtlemise ja inspiratsiooni kaudu, kui sage ja milline kontakt neil oma hoolealustega on.

Vähemalt üks kord kvartalis peavad nad nõu ja annavad aru oma juhtidele oma teenimise kohta ja oma hoolealuste vajaduste ja tugevuste kohta. Igas kvartalis annavad juhid aru nendest teenimisvestlustest; nad ei raporteeri enam inimeste ja perede külastuste või kontaktide arvu. Lisaks sellele moodustavad teenivad vennad ja õed preesterluse seotuse kaudu iga liikmega suhtlusvõrgustiku, mida juhid võivad kasutada ohu või hädaolukorra puhul.

Kuidas teenimises osalejaid kutsutakse? Preesterluse hoidjaid kutsutakse teenivateks vendadeks ja Abiühingu õdesid teenivateks õdedeks. Üldjuhul kutsume neid lihtsalt nende nimega, nagu vend Tamm ja õde Pärn. Me ei kutsu neid teenijateks.

Kuidas suurendada liikme ja milline on 2016. aasta vajadus Kuidas suurendada liikme isiklikku kogemust

Kuidas sarnaneb teenimine kodu- ja külastusõpetusega ja mille poolest erineb sellest? Teenimine sarnaneb kodu- ja külastusõpetusega selle poolest, et igale majapidamisele on määratud preesterluse vennad — teenivad vennad — seal elava inimese või pere eest hoolitsema vt ÕL Igale täiskasvanud õele on määratud Abiühingu õde — teeniv õde — tema eest hoolitsema, see kinnitab teenimisele pandavat rõhku, mida Abiühingu üldjuhatus Lisaks on mugandatud mõningaid kodu- ja külastusõpetuse nõudeid aitamaks liikmetel panna teenides suuremat rõhku vajaduste rahuldamisele.

Kontakt ei pea enam olema ametlik külaskäik. See võib leida aset kodus, kirikus või mistahes paigas, mis Kuidas suurendada liikme ja milline on 2016. aasta vajadus turvaline, mugav ja ligipääsetav. Nagu õpetas vanem Jeffrey R. Kuidas Vaim teenimist juhib? Kui liikmed teenivad, otsivad nad inspiratsiooni, et teada, kuidas kõige paremini inimestega kontakti saada ja nende vajadusi rahuldada. Kas kokkulepitud külastused ja regulaarsed telefonikõned on küllaldased üksi elavale vanemale õele, et pakkuda talle vajaminevat suhtlust?

Kas vähemaktiivse noore vallalise kutsumine kogukonna projektist osa võtma oleks kõige parem kontakt? Kas noorte jalgpallimängu toetamine oleks abiks nii noorele kui tema vanematele? Kas kellelegi lootust andva pühakirjasõnumi saatmine aitaks tema koormat kergendada?

Kas kirjake, kaart või e-kiri näitaks meie hoolimist? Mida tahaks Päästja, et Tema teenijad teeksid? Sellistele küsimustele inspireeritud vastuste leidmine ja kõikide saadavalolevate meetodite kasutamine leidmaks kontakti inimestega, kes neile on määratud, on inspireeritud teenimise keskmes. Et kristlikult teenida, ei või teenivad vennad ja õed loota rutiinsetele külastustele või etteantud sõnumile; nad otsivad inspiratsiooni ja nõu pereliikmetelt, et leida parim viis hoolitsemaks nende eest, kes neile on määratud, kasutades aega ja vahendeid, mis neil on.

Mil viisil on teenimine paindlik? Teenivatel vendadel ja õdedel on võimalus teha, mis kõige paremini toimib. Inimesed, kelle eest neid on hoolitsema kutsutud, ei pruugi vajada võrdsel hulgal tähelepanu. Töötades koos piiskopkonna ja koguduse nõukoguga, teavitavad vanemate kvoorumi ja Abiühingu juhtkonnad teenivaid vendi ja õdesid prioriteetidest, et nad teaksid, kes neid kõige enam vajab.

Suurimat tähelepanu peaks pöörama uutele liikmetele, vähemaktiivsetele liikmetele, kes on sõnumile vastuvõtlikud, ja teistele, näiteks üksikvanematele ja leskedele. Juhid võivad määrata noorte juhi hoolitsema pere eest, kus noor mees või noor naine katsumustega silmitsi seisab, ja nad määravad kohe teenivad vennad ja õed uutele pöördunutele.

Nad võivad määrata seda teenimistööd tegema vanemate kvoorumi ükskõik millise liikme — ülempreestri või vanema. Kus sobilik, võib määrata abielupaari hoolitsema pere või üksiku inimese eest. Lisaks sellele võivad Loorberite ja Vestade klassi liikmed aidata kaasa, teenides Abiühingu õdede kaaslastena, nagu preestrid ja õpetajad, kes teenivad koos Melkisedeki preesterluse kaaslastena vt Kuidas kohandatakse teenimine vastavalt iga liikme vajadustele?

Teenimine tugevdatud Melkisedeki kvoorumite ja Abiühingutega

Teenivad vennad ja õed püüavad teha seda, mis kõige rohkem inimesi aitab. Et vastata vaimu õhutustele ja rahuldada oma hoolealuste vajadusi, võivad nad kasutada igat suhtlusvormi. Vajaduste rahuldamine saab alguse palvemeelsest kaalutlusest ja informatiivsetest kõnelustest neile määratud perede või üksikute inimestega. Selle ja järgnevate vestluste ajal kuulavad nad oma hoolealuseid, et mõista, kuidas neid kõige paremini teenida, kui sagedast ja missugust kontakti nad soovivad ja millise sisuga sõnumeid nendega jagada.

Need, kes teenivad, kindlustavad, et suhtlus iga pereliikmega oleks sobilik. Teenivad vennad ja õed püüavad aidata üksikutel inimestel ja peredel valmistuda nende järgmiseks talituseks, pidada kinni juba sõlmitud lepingutest ja saada enesega toimetulevaks.

Abi võib tähendada üksiku inimese või perega just neile koostatud vaimse sõnumi jagamist, kuigi teenimise peamine eesmärk ei ole sõnumit jagada. Ajakirjad Liahoona ja Ensign ei sisalda enam sõnumeid, mida teenimisel kasutada. Kuidas Melkisedeki preesterluse ja Abiühingu juhid oma tööd ühendavad? Parem võime teisi teenida on üks loomulik tulemus, mis tuleb sellest, et preesterluse kvoorumid on tugevnenud tänu nendele muudatustele ja selle tõttu on suurenenud ühtsus Abiühinguga.

Piiskopi juhatusel koos töötades on vanemate kvoorumi ja Abiühingu juhatustel võimalusi olla inspireeritud, organiseeritud ja koordineeritud nende püüdlustes iga inimese ja pere üle valvata ja nende eest hoolitseda.

Koordineerimine sisaldab koostööd järgmistel viisidel: Vanemate kvoorumi juhatus soovitab teenimisülesandeid koguduse inimeste ja perede kohta. Abiühingu juhatus soovitab teenimisülesandeid Abiühingu õdedele. Erivajaduste puhul arutavad vanemate kvoorumi ja Abiühingu juhatused teatud ülesandeid enne nende lõplikku heakskiitu. Vanemate kvoorumi ja Abiühingu juhatused esitavad teenimisülesanded piiskopile, et saada tema heakskiit. Vastavalt vajadusele võivad teenivad vennad ja õed arutada inimeste eriolukordi ja, kui vajalik, võtta ühendust nende kvoorumi või Abiühingu juhtidega lisaabi või vahendite saamiseks.

Vanemate kvoorumi ja Abiühingu juhatused kohtuvad igas kvartalis, et arutada inimeste ja perede vajadusi, mis on teenimisvestluste käigus ilmsiks tulnud. Pärast seda koosolekut kohtuvad vanemate kvoorumi ja Abiühingu juhataja igas kvartalis piiskopiga, et arutada inimeste ja perede vajadusi.

Vastavalt vajadusele peavad vanemate kvoorumi ja Abiühingu juhid nõu koguduse nõukoguga teenimisvestluste käigus ilmnenud tugevuste ja vajaduste üle ning teevad plaani, kuidas koguduse liikmeid teenida ja õnnistada, ning tegutsevad vastavalt sellele.

Et koordineerimist lihtsustada, keskendutakse koguduse nõukogu koosolekutele ja pole enam vaja preesterluse täitevkomitee koosolekuid. Vastavalt vajadusele arutatakse küsimusi, mida varem käsitles preesterluse täitevkomitee laiendatud piiskopkonna koosolekul, koguduse nõukogus või igas kvartalis piiskopi ja vanemate kvoorumi juhataja ja Abiühingu juhataja koosolekul.

Kuidas saavad liikmed oma teenimisülesanded? Juhid kohtuvad teenivate vendade ja õdedega — eelistatavalt mõlema kaaslasega —, et jagada ülesandeid ja arutleda koos hoolealuste tugevuste, vajaduste ja väljakutsete üle. See vestlus võib leida aset teenimisvestlusel vt Mis on kodukülastuste roll? Arvestades hoolealuste arvu, vahemaid, turvalisust ja teisi tegureid, ei pruugi olla võimalk või praktiline iga kodu külastada, kuid isiklikud külastused on tähtsad, kui neid on võimalik teha.

Et teenida nii, nagu teenis Päästja, peaksid teenivad vennad ja õed kaaluma igat võimalust oma hoolealuste eest hoolitseda ja nendega ühendust hoida. Kas teenimine kaasab alati sõnumi jagamist?

Kuidas suurendada liikme ja milline on 2016. aasta vajadus Kuidas toesti suurendada seksuaalset elundit

Kui teenivad vennad ja õed õpivad oma hoolealuseid tundma, saavad nad teada nende vajadustest ning Püha Vaim võib õhutada neid õpetama evangeeliumi põhimõtet. Lapsevanem võib samuti paluda, et tema perega teatud teemat jagatakse.