Liigu sisu juurde

Jah, plaanid on olemas. Avalduse läbivaatamise tulemuste alusel esitatakse komisjonile ettepanek otsuse kohta antud asjas. Öelge siis parem kohe ja ausalt välja, et te ei usalda Ivot ja ta ei meeldi teile, seepärast ei sobi ka ideed, mis on käsitletavad tema ideedena ja võiksid anda talle nende ellu rakendamisel mingi kujutletava eelise.

Andres Ehk mõtlesid siinset lehekülge?

Kuidas suurendada liiget ja kas see on vajalik

Ivo Juba siinsamas lehel on öeldud, et tuleks kirjutada eraldi lehekülg: Kirjutada valmis vastav MTÜ-d tutvustav lehekülg Vikipeedia nimeruumi see siin pole selleks! Mis jäi arusaamatuks? Võib ka sellele siin teise pealkirja panna. Kasutaja nimeruum ei ole selliseks kõiki puudutavaks asjaks sobiv. Asutused, ettevõtted, organisatsioonid, ühendused.

Kuidas suurendada liiget ja kas see on vajalik

Kui ühingu liigi nimetust mittetulundusühing kavatsetakse alati kasutada kõige lõpus s. Vääralt toimitaks siis, kui lausutakse Wikimedia Eesti selmet sõnada Eesti Wikimedia, sest peetakse ju silmas Eesti Wikimediat, mitte Wikimedia Eestit tähenduses 'Wikimedia omanduses olev, loodud või kujuteldav Eesti'. Järgmine võimalus on jätta Wikimedia tuntust arvestades ja lühidust taotledes kohanimi ära, sest nimi mittetulundusühing Wikimedia viitab juba ise sellele, et asutus on registreeritud Eestis.

Nõnda et isikute vabatahtliku ühenduse nimi saab olla mittetulundusühing Wikimedia nagu äriühingu, aktsiaseltsi Stockmann puhul. Kui kohanimi Eesti on ühenduse nimes eesti keeles, siis võib nimes kasutada Wikimedia asemel eestikeelset vastet, mis on Vikimeedia.

Navigeerimismenüü

Varem on tarvitatud ühenduse asukohamaa keelega haakuvat või haakuvamat nimekuju Wikipedia Projects, initiatives and chapters. Isegi siis, kui kohanime ei jäetaks Eestis loodud ja registreeritud isikute vabatahtliku ühenduse nimme, ent otsustataks Wikimedia asemel pruukida selle eesti- ehk riigikeelset vastet, siis oleks meil eraõiguslikuks juriidiliseks isikuks mittetulundusühing Vikimeedia. Nii et ühingule viitava täiendi s. Uwe Riisenberg Kuna täpsed plaanid pole paigas, siis eelarvest ilmselt veel vara rääkida.

Kas kandidaadid esimesse juhatusse on juba paigas? Kas MTÜ loomine muudab midagi reaalselt paremaks? Ma saan aru, et mingid võistlused ja õpitoad toimuvad juba praegu. Kas MTÜ loomisega hakataks ka tihemini koos käima hoogtööd jne. Kas MTÜ hakkab mingil määral kehtestama reegleid artiklite toimetamisele? Ütletlem, et kokku näiteks Praegu nagu Kuidas suurendada liiget ja kas see on vajalik rääkida sellest minu arvates.

Kui puuduks usk, et MTÜ loomine midagi paremaks muudaks siis miks seda üldse ajama sai hakatud?

Kuidas suurendada liiget ja kas see on vajalik

MTÜ ei saa ära võtta aktiivsete kaastööliste aega kuna kogu tegevus toimuks ju Vikipeedia heaks ning ei tekiks juurde mingeid täiendavaid ja aega neelavaid tegevusi. Pigem on lootus, et igasugu koolituste korraldamine ja Vikipeedia propageerimine muutuks senisest hulga lihtsamaks, mis tähendaks pigem aja kokkuhoidu.

Ning, et organisatsiooni olemasolu annaks suurema kaalukuse ja Kuidas suurendada liiget ja kas see on vajalik kaasarääkimisõigust ühiskonnas. Mind huvitaks aga, et milline saaks olema loodava MTÜ sümboolika 1.

MTÜ-l on iseseisev raamatupidamine, sümboolika ja pitsat. Muide ID-kaardiga e-äriregistris on riigilõiv krooni. Sammuti juhendite koostamise, kui see vajalik on.

MAIS FOOKUSES

Ave Maria Mis tõlkimisse puutub, siis ma ei mõelnud, et MTÜ selle otseselt käsile võtaks, aga tõlkimisüritusi vms võib ju ikka korraldada. Siis saaks ettekujutuse, milleks MTÜ-d üldse teha. Palun täiendage. Kui adminnidele võib MTÜ loomine tekitada ajanappust, siis vaevalt seda MTÜ-d vaja on, sest sel juhul töötab ta ju oma eesmärgile vastu. Võib ju loota, et keegi toetab, aga toetuse saamiseks tuleb ilmselt kuhugi taotlus saata ja selleks ümbrike ja marke postkontoris just tasuta ei jagata, paberist rääkimata, kuhu see avaldus trükkida.

Ja nii need kulutused tekivad.

Strateegia 2019–2024

Ja ei ole mõtet luua organisatsiooni, mille raames keegi midagi teha ei taha. Võtke seda summat kui sümboolset makset, sest reaalsuses see seda on. Ma võin ka kinnitada, et MTÜ tegelikud aastaeelarved tulevad kindlasti viiekohalised ning neid sissetulekuid tuleb oluliselt enam kui see mõnisada krooni. Aga nagu Kyng ütles: "ühel organisatsioonil on väga raske Kuidas suurendada liiget ja kas see on vajalik puhtalt õhust ja armastusest". Ave Maria teisena välja käidud kartuse kõrvaldamisele pühendaksin ma aga juba üksjagu rohkem tähemärke.

Alustuseks võin käsi südamel kinnitada, et MTÜ eesmärgiks on tõesti korralda rohkem võistluseid ja koolitusi, kaasata Vikipeedia tegevusse uusi inimesi ja organisatsioone, tutvustada Vikipeediat ja selle võimalusi laiemale auditooriumile jne.

Aga ma arvan, et mitte ajakulu ei ole siin see oluline faktor, millest me kõnelema peaksime. Kui näiteks artiklikirjutamise võistlused tähendaksid ainult ajakulu siis me neid ju läbi viia ei sooviks.

Loo kasutaja

Aga me ju soovime, sest me usume, et sellele pühendatud aeg ja vaev tuleb kuhjaga tagasi värske kaastöö näol ning loodetavasti lisandub selle abil ka uusi kaastöölisi. Seega mitte kvantiteet vaid kvaliteet on see, mida me taga aja peame. Me peaksime oma ressursse kasutama võimalikult otstarbekalt ja ka aeg on üks sellistest ressurssidest — arvatavasti neist kõige olulisem. Ma usun, et MTÜ aitab seda saavutada ja kuigi me kulutaksime nö kõrvalisele tegevusele senisest rohkem aega, tuleb see tagasi uue kaastöö näol ning toob kaasa uute vikipedistide esilekerkimise ning inimeste teadlikuse kasvu Vikipeedia osas.

Pea kõik lisanduv nö kõrvaline tegevus oleks ju tehtud Vikipeedia heaks ja ma loodan, et MTÜ aitab neid tegevusi oluliselt lihtsustada ning pakub ka ühtlasi uusi võimalusi.

Mis see on ja kuidas toimib?

Püüame selle poole, et kui eestikeelse Vikipeedia positsioon suuremate Vikipeediate nimekirjas muutub siis see muutus viib meid ülespoole. Ning ärme unusta ka võrukeelset Vikipeediat.

See on siiski kogukonna ühisprojekt ja me teeme seda eesti keele heaks. Olen ise ühe MTÜ juhatuses. Koostööpartner oleks ehk parem sõna. Me saame Horisondis avaldada tasuta reklaam ja viimasel neljapäeval sai arutatud ka näiteks võimalust korraldamaks fotokonkurssi läbi nende. Ei ole sellist plaani, et mingit infot kellegi eest varjata. Lihtsalt pole tarvis kohe kõike plaanitavat ning kuulujutu tasemel olevat esimesel võimalusel üles riputada — seda võiks enne kuskil vähe läbi arutada.

Aga juba toimunud sündmused võiksid mingil omaette leheküljel kirjas olla.

Elamuseadus – Riigi Teataja

Seda enam, et see arutelu kipub jälle nurgataguseks asjaks. Eks ma pean siis jälle siin see lapsesuu olema.

Kuidas suurendada liiget ja kas see on vajalik

Ja minu jaoks ilmneb kogu arutelu juures mingi üldine hoiak, mis sunnib ka ehk veidi üle reageerima. See siin ja seal teisel lehel pole ju mingi arutelu, kui kõik läheb ikka kirja nii, nagu Ivo heaks arvab. Mille poolest see meililisti arutelu erineks? Pealegi, miks ma peaksin meile saatma inimestele, kes arutelus ei Millised suurused on peenise mees. Ma arvan, et kõik, kes oleksid asjast huvitatud, peaksid kokku saama ja vahetult asjad selgeks rääkima.

Praegu on ju lihtsalt nii, et Ivo annab teada, kuidas asjad on, võtke või jätke. Tema "kinnitab käsi südamel", et hakkab olema nii ja naa.

Strateegia põhieesmärk on tõsta kantselei töö taset veelgi kõrgemale ja suurendada seeläbi Riigikogu töö efektiivsust. Missioon Oleme professionaalne tugi Eesti rahvaesindusele tema igapäevatöös ja parlamentarismi edendamisel. Visioon Riigikogu Kantselei on avatud ja tänapäevane riigiasutus, hinnatud koostööpartner Eestis ja kogu Euroopas.

Kui keegi avaldab arvamust, siis saab vastuseks "miks me kogu aeg vaidleme" mis kostab küll rohkem nii, et miks te mulle vastu vaidlete. Võib-olla siis ikka ei peaks tegema organisatsiooni, mis Peenise foto paksenemine enne ja parast Vikipeedia nimel esineb.

Sellel ühingul peaks mingi teine nimi olema; selliseks tegevuseks sobib minu arvates osaühing või aktsiaselts, mitte aga vabatahtlike võrdsete liikmete ühendus.

Kas kogu see MTÜ tegevus hakkakski olema selline nagu praegu see asutamine? Et kõik on juba ette ära otsustatud, ilma et vaevutaks isegi põhjendama vt aasta alguse arutelu ; paar inimest esitavad ettepanekuid, mida ignoreeritakse; ja ülejäänud ei arva midagi. Ja kas näiteks võistlused ja muud projektid hakkavadki edaspidi olema mingid sooloprojektid, millest teised tagantjärele teada saavad. Ja teemadel, millest ainult üksikud inimesed kirjutada oskavad.

Kuidas suurendada liiget ja kas see on vajalik

Muide, kes neid IT-artikleid toimetama hakkab? Senise kogemuse põhjal on need vist ühed jubedamatest. Mina panin oma nime kirja ainult selleks, et püüda kuidagi ohjeldada midagi, mis tundub katsena hoida kogu Vikipeediat samasuguse kontrolli all nagu on praegu esileht või piltide valimine või Rubiku kuubik jne, mille puhul keegi nagu ei tohikski suud lahti teha. Ja ka tegevuse kirjeldus ei saa olla mingi sisutu loosunglik mull-mull nagu arendamise propageerimise saavutamine.

Minu arvates oleks ühendust äärmisel juhul tarvis ainult kui juriidilist keha konkreetsete ürituste jaoks raha küsimiseks ja selle administreerimiseks, eelkõige selleks, et võimalikud annetajad saaksid annetatud raha valutult kuludesse kanda. Sellest ei saa teha mingit massiivset ja kulukat organisatsiooni, mille ülalpidamine kogu sissetuleku ära sööb ja seni Vikipeedia sisule pühendatud aja endale nõuab.

Kõiki neid teisi asju saab ju teha ka ilma organisatsioonita, nagu me oleme ka norra võistlusega tõestanud. Organisatsioone ei looda selleks, et keegi saaks oma visiitkaardile kirjutada "juhatuse esimees".

Kuidas suurendada liiget ja kas see on vajalik

Praegu igatahes selline mulje jääb. Minu meelest on ta üks väheseid, kes üldse reaalseid samme Vikipeedia promomise suhtes on ette võtnud. Ja, mis on seal halba, kui keegi aktiivne saab omale kaela MTÜ esimehe vms tiitli? Väga tubli temast. Ainult ma ei saa aru, keda ta siinjuures koondab ja kelle tööd ta organiseerib.

Mõnda lugejat, administraatorit või muidu toredaid inimesi.