Liigu sisu juurde

Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulumakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide tulule võib kehtestada, tagab isikute võrdse kohtlemise ning kõrvaldab võimaliku topeltmaksustamise. Ilma mõjuva põhjuseta — ja siiani pole ükski vastupidine põhjus tundunud mõjuv — toetan jätkuvalt majandusaasta ühildamist kalendriaastaga. Samuti täiendatakse vaba kasutuse juhtusid, mil kasutajatel on lubatud kasutada kaitstud teost või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti nt esitust või fonogrammi ilma õiguste omaja nõusolekuta ja tasu maksmata. Ja teiseks, et te ei näe MTÜ loomiseks mingit tarvidust ja soovite olukorra jätkumist kujul nagu see siiani on olnud.

Andres Ehk mõtlesid siinset lehekülge?

Kuidas suurendab liiget kell 14

Ivo Juba siinsamas lehel on öeldud, et tuleks kirjutada eraldi lehekülg: Kirjutada valmis vastav MTÜ-d tutvustav lehekülg Vikipeedia nimeruumi see siin pole selleks! Mis jäi arusaamatuks? Võib ka sellele siin teise pealkirja panna.

Kuidas suurendab liiget kell 14

Kasutaja nimeruum ei ole selliseks kõiki puudutavaks asjaks sobiv. Asutused, ettevõtted, organisatsioonid, ühendused.

Kuidas suurendab liiget kell 14

Kui ühingu liigi nimetust mittetulundusühing kavatsetakse alati kasutada kõige lõpus s. Vääralt toimitaks siis, kui lausutakse Wikimedia Eesti selmet sõnada Eesti Wikimedia, sest peetakse ju silmas Eesti Wikimediat, mitte Wikimedia Eestit tähenduses 'Wikimedia omanduses olev, loodud või kujuteldav Eesti'.

Järgmine võimalus on jätta Wikimedia tuntust arvestades ja lühidust taotledes kohanimi ära, sest nimi mittetulundusühing Wikimedia viitab juba ise sellele, et asutus on registreeritud Eestis.

Navigeerimismenüü

Nõnda et isikute vabatahtliku ühenduse nimi saab olla mittetulundusühing Wikimedia nagu äriühingu, aktsiaseltsi Stockmann puhul.

Kui kohanimi Eesti on ühenduse nimes eesti keeles, siis võib nimes kasutada Wikimedia asemel eestikeelset vastet, mis on Vikimeedia.

Kuidas suurendab liiget kell 14

Varem on tarvitatud ühenduse asukohamaa keelega haakuvat või haakuvamat nimekuju Wikipedia Projects, initiatives and Kuidas suurendab liiget kell 14. Isegi siis, kui kohanime ei jäetaks Eestis loodud ja registreeritud isikute vabatahtliku ühenduse nimme, ent otsustataks Wikimedia asemel pruukida selle eesti- ehk riigikeelset vastet, siis oleks meil eraõiguslikuks juriidiliseks isikuks mittetulundusühing Vikimeedia.

Nii et ühingule viitava täiendi s.

MTÜ-l on iseseisev raamatupidamine, sümboolika ja pitsat. Seadus ei nõua.

Uwe Riisenberg Kuna täpsed plaanid pole paigas, siis eelarvest ilmselt veel vara rääkida. Kas kandidaadid esimesse juhatusse on juba paigas?

Kuidas suurendab liiget kell 14

Kas MTÜ loomine muudab midagi reaalselt paremaks? Ma saan aru, Kuidas suurendab liiget kell 14 mingid võistlused ja õpitoad toimuvad juba praegu. Kas MTÜ loomisega hakataks ka tihemini koos käima hoogtööd jne.

Kas MTÜ hakkab mingil määral kehtestama reegleid artiklite toimetamisele? Ütletlem, et kokku näiteks Praegu nagu vara rääkida sellest minu arvates.

Kuidas suurendab liiget kell 14

Kui puuduks usk, et MTÜ loomine midagi paremaks muudaks siis miks seda üldse ajama sai hakatud? MTÜ ei saa ära võtta aktiivsete kaastööliste aega kuna kogu tegevus toimuks ju Vikipeedia heaks ning ei tekiks juurde mingeid täiendavaid ja aega neelavaid tegevusi.

Pigem on lootus, et igasugu koolituste korraldamine ja Vikipeedia propageerimine muutuks senisest hulga lihtsamaks, mis tähendaks pigem aja kokkuhoidu. Ning, et organisatsiooni olemasolu annaks suurema kaalukuse ja rohkem kaasarääkimisõigust ühiskonnas.

Mind huvitaks aga, et milline saaks olema loodava MTÜ sümboolika 1. MTÜ-l on iseseisev raamatupidamine, sümboolika ja pitsat. Muide ID-kaardiga e-äriregistris on riigilõiv krooni.